Latest Franchises

  • TYCO
  • WATT+VOLT
  • ΑΡΕΙΜΑΝΙΟ
  • SO EASY
  • POTATO KING
  • HAPPY BUDDHA
  • LELASHES

Το TYCO αποτελεί ένα πολύ φρέσκο και καινοτόμο franchise concept στη Μικρή Εστίαση, με ζωντανό και κεφάτο χαρακτήρα, χαμηλή επένδυση και εξαιρετικά ποτά σε χαμηλές τιμές, που «εκδημοκρατίζει» την έννοια του cocktail.

Περισσότερα

Η WATT+VOLT, ο ολοκληρωμένος πάροχος ενέργειας, μετρώντας περισσότερα από 7 χρόνια επιτυχημένης παρουσίας στην ελληνική αγορά και με ένα συνεχώς αναπτυσσόμενο δίκτυο καταστημάτων, αποτελεί μία ισχυρή επιλογή συνεργασίας για όσους επιθυμούν να επενδύσουν στο επαγγελματικό τους μέλλον και στοχεύουν στην κορυφή.

Περισσότερα

Τα φροντιστήρια ΑΡΕΙΜΑΝΙΟ®, έχοντας ηγετική παρουσία 30 ετών kαι συνεχείς επιτυχίες στην εισαγωγή μαθητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προσφέρoυν δυναμικές ευκαιρίες επιχειρηματικής ανάπτυξης. Η φιλοσοφία τους βασίζεται στο συνδυασμό ποιότητας και καινοτομίας, πάθους για την εκπαίδευση και εμπειρίας στην πράξη.

Περισσότερα

Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών SO EASY® , καταφέρνουν να κερδίζουν τους σπουδαστές κάθε ηλικίας και να δημιουργούν πετυχημένους συνεργάτες, συνδυάζοντας την προσωπική επαφή και ενασχόληση με τις πιο πρωτοποριακές και αποτελεσματικές μεθόδους εκπαίδευσης.

Περισσότερα

Η επιχειρηματική πρόταση franchise των Potato King είναι αυτό που αυτο-αποκαλούνται: Serious Potato Business, με τις πατάτες να κυριαρχούν και να λαμβάνουν τιμές βασιλιά, σε 6 διαφορετικά είδη και με 22 διαφορετικές σως και όχι μόνο.

Περισσότερα

Η επιχειρηματική πρόταση franchise του HAPPY BUDDHA αλλάζει τα δεδομένα στο Asian Street Food με την υπογραφή του Βαγγέλη Δρίσκα και με κύρια συστατικά επιτυχίας την χαμηλή επένδυση και την εξαιρετικά εύκολη διαχείριση, με τα πιο χαρακτηριστικά πιάτα από τις κουζίνες της Ασίας.

Περισσότερα

Η επιχειρηματική πρόταση franchise της LE-LAshes έρχεται να αλλάξει τον κλάδο της ομορφιάς. Με την υπογραφή της Lenia Lamnatou και με την εγγύηση της κορυφαίας εταιρείας Lash extend, τα LE-LAshes studios παρέχουν τα πάντα για τις βλεφαρίδες, από τοποθετήσεις και συντήρηση, μέχρι ειδικά προϊόντα περιποίησης και μαγευτικά αξεσουάρ και δώρα.

Περισσότερα
Patent

Αλλάζει το θεσμικό πλαίσιο που αφορά στη Διανοητική Ιδιοκτησία στη χώρα μας και στόχος των ρυθμίσεων του πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, που αναμένεται να ψηφιστεί ως το τέλος Νοεμβρίου, είναι η ενίσχυση της καινοτομίας, η προώθηση της εκμετάλλευση της παραγόμενης γνώσης και η διασύνδεσή της με την οικονομική παραγωγή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, τα δημόσια ερευνητικά ιδρύματα μέχρι σήμερα εστιάζουν κυρίως σε εφευρέσεις στους τομείς της ιατρικής επιστήμης, της φυσικής και της βιοχημείας. Στόχος είναι να εισαχθεί στο ελληνικό δίκαιο μια δέσμη διατάξεων για να εκσυγχρονιστεί το σύστημα Διανοητικής Ιδιοκτησίας ώστε να δοθεί περαιτέρω έμφαση στη βιομηχανική ιδιοκτησία και την ενίσχυση της καινοτομίας.

Σημειώνεται πως στην Ελλάδα η συμβολή των βιομηχανιών εντάσεως διανοητική ιδιοκτησίας (συμπεριλαμβάνονται εμπορικά σήματα, πατέντες, βιομηχανικά σχέδια, copyrights, γεωγραφικές ενδείξεις) ανέρχεται στην απασχόληση στο 26% και στο ΑΕΠ φτάνει στο 40% και σύμφωνα με τα στοιχεία, οι δυο παραπάνω δείκτες αυξάνονται στην Ελλάδα με καλύτερο ρυθμό από ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο που η συμβολή τους είναι περισσότερο από 28% σε επίπεδο απασχόλησης και στο 42% σε επίπεδο ΑΕΠ.

Βασικός σκοπός της δέσμης μέτρων που προωθείται από το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης είναι η αξιοποίηση του διανοητικού κεφαλαίου της χώρας και ειδικότεροι στόχοι είναι:

– Η επικαιροποίηση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη χορήγηση υποχρεωτικών αδειών εκμετάλλευσης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σύμφωνα με τις επιταγές της Συμφωνίας για τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου (Συμφωνία TRIPS)

– Η θεσμοθέτηση ανοικτών αδειών εκμετάλλευσης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και την καθιέρωση της δυνατότητας σύστασης κοινοπραξιών εκμετάλλευσης τεχνολογίας (technology pools).

– Η εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) περί προστασίας της τεχνογνωσίας και του εμπορικού απορρήτου από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψη και

– Η σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΕΣυΔΙ), ενός οργάνου συντονισμού και οργάνωσης των πολλαπλών φορέων που είναι υπεύθυνοι για την προστασία και προώθηση της διανοητικής ιδιοκτησίας στην Ελλάδα.

Η Ελλάδα ως καινοτόμος χώρα

Στη χώρα μας, τα δημόσια ερευνητικά ιδρύματα μέχρι σήμερα εστιάζουν κυρίως εφευρέσεις στους τομείς της ιατρικής επιστήμης, της φυσικής και της βιοχημείας με βάση τα στοιχεία του ΟΒΙ. Σύμφωνα με τα κριτήρια του ΟΟΣΑ, η Ελλάδα είναι μια μέτρια καινοτόμος χώρα. Οι δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη το 2017 ξεπέρασαν για πρώτη φορά τα 2 δισ. ευρώ (2,03 δισ.), αυξημένες κατά 15,9% σε σχέση με το 2016 οπότε ήταν 1,75 δισ., 1,7 δισ. το 2015, 1,49 δισ. το 2014. Ως ποσοστό επί του ΑΕΠ οι δαπάνες έφτασαν στο 1,14% για το 2017, ενώ για το 2016 ήταν στο 1,01% ξεπερνώντας για πρώτη φορά το 1%. Υπολειπόμαστε μεν του ευρωπαϊκού μέσου όρου, όμως η ανοδική τάση είναι έντονη δεδομένου ότι το 2014 ήμασταν στο 0,8% του ΑΕΠ.

Αξιοσημείωτο είναι ότι καταγράφηκε υπερδιπλασιασμός των ιδιωτικών επενδύσεων σε έρευνα και ανάπτυξη από το εξωτερικό καθώς ανήλθαν σε 55,8 δισ. από 25,2 δισ. το 2016 σημειώνοντας αύξηση 121,4%. Σημαντική συμμετοχή σε αυτό το αποτέλεσμα είχε και το κράτος καθώς η κρατική χρηματοδότηση ανήλθε στο 38% του συνόλου, απόρροια της αύξησης των κονδυλίων από τον τακτικό προϋπολογισμό κατά 43,9 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2016 και 3,5 εκατ. ευρώ από το σκέλος του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων.

Η Ελλάδα κατατάσσεται πλέον βάσει των παραπάνω στην 19η θέση μεταξύ των μελών της ΕΕ -ανέβηκε κατά 3 θέσεις από το 2015-, προσεγγίζοντας χώρες όπως η Ιρλανδία και η Ισπανία.

Review Us On Google