Latest Franchises

  • FAMOUS
  • COFIS
  • BUBBLETALE
  • ΟΛΟΝ
  • TETZERIS
  • ZHIDOU
  • OJO SUNGLASSES

Η FAMOUS αποτελεί ηγετικό brand στον κλάδο της γυναικείας νεανικής υπόδησης και αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς μέσω franchise, παρέχοντας το best value for money προϊόν, εξαιρετικής ποιότητας και αισθητικής, με περισσότερα από 45 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, δις βραβευμένη στα ΒΡΑΒΕΙΑ FRANCHISE και προτείνει μια μοναδική επιχειρηματική πρόταση - εγγύηση για σταθερό εισόδημα για μια ολόκληρη ζωή, με αρχικό κεφάλαιο μόνο 25,000 Ευρώ.

Περισσότερα

Τα καταστήματα COFIS αντιπροσωπεύουν μια αλυσίδα στην καφεστίαση που χαρακτηρίζεται από δυναμισμό και άριστη ποιότητα προϊόντων και εξυπηρέτησης.

Περισσότερα

Με 14 καταστήματα (12 στην Ελλάδα, 2 στην Κύπρο) μέσα σε 5 χρόνια λειτουργίας, τα Bubbletale συνεχίζουν να είναι πρωτοπόροι στο χώρο της εστίασης.

Περισσότερα

H πρόταση του ΟΛΟΝΤΜ by All4Therapy περιλαμβάνει πληθώρα ολιστικών υπηρεσιών υγείας και ευεξίας. Η βραβευμένη και καινοτόμα πρόταση franchise αφορά σε υπηρεσίες ολιστικής θεραπείας σε τοπικό επίπεδο και εναλλακτικού θεραπευτικού τουρισμού.

Περισσότερα

Η επιχειρηματική πρόταση franchise του tetzeris αφορά σε ένα ιδιαίτερο concept Μικρής Εστίασης, που δεν προσφέρει απλά μαγειρευτό φαγητό, αλλά μεσογειακή δημιουργική κουζίνα για όλους όσους αναζητούν κάτι το διαφορετικό στην καθημερινή διατροφή τους.

Περισσότερα

H Ν. Ζυμπάς ΑΕ, που δραστηριοποιείται στο χώρο του αυτοκινήτου πάνω από 45 χρόνια, έχει αναλάβει την αποκλειστική αντιπροσώπευση στην Ελλάδα της μάρκας Zhidou μετά από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης συνεργασίας με την Shandong Zhidou Electric Vehicle Co και αναπτύσσεται δυναμικά μέσω franchise.

Περισσότερα

Η OJO Sunglasses είναι ίσως η πιο επιτυχημένη αλυσίδα λιανικής πώλησης γυαλιών ηλίου και οπτικών στην αγορά, με τη δική της ιδιαίτερα επιτυχημένη και ανταγωνιστική μάρκα, με δέσμευση για ποιότητα, προϊόντα που ακολουθούν τις τάσεις της μόδας, υπερσύγχρονα καταστήματα λιανικής πώλησης και ειδικά καταρτισμένο προσωπικό.

Περισσότερα
Coffee Island Header 2018

Η ραγδαία ανάπτυξη του δικτύου καταστημάτων «Coffee Island» συνεχίστηκε το 2017 στην εγχώρια αγορά και συμπεριέλαβε, από τον Μάιο του περασμένου έτους, τη λειτουργία καταστήματος στο Τορόντο του Καναδά, μετά τη λειτουργία καταστήματος στο Λονδίνο.

Το δίκτυο των καφεκοπτείων Coffee Island αριθμεί πλέον περισσότερα από 410 καταστήματα, εκ των οποίων 27 στην Κύπρο, ενώ το 2015 δεν ξεπερνούσαν τα 260 και αποτελεί μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες βιομηχανίες του τομέα της και της Πελοποννήσου τα τελευταία χρόνια.

Η επιχείρηση έχει αντικείμενο την επεξεργασία, τυποποίηση και εμπορία αποκαφεϊνωμένου καφέ, τσαγιού, κακάο ή και άλλων ροφημάτων. Εδρεύει στην Πάτρα και έχει τις παραγωγικές εγκαταστάσεις της στη ΒΙ.ΠΕ. του νομού Αχαΐας. Ιδρύθηκε ως Α.Ε. τον Μάρτιο του 2015. Αποτελεί συνέχεια εταιρείας που είχε ιδρυθεί και λειτούργησε το πρώτο «Coffee Island» στην Πάτρα το 1999. Η εταιρεία εκείνη δημιούργησε μονάδα παραγωγής το 2006 και το 2012 ξεκίνησε επένδυση δημιουργίας δύο νέων παραγωγικών μονάδων. Διαθέτει δύο υποκαταστήματα στην Πάτρα, δύο στην Αθήνα και ένα στη Θεσσαλονίκη. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Αχαΐας.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της για το 2016, που δημοσιοποιήθηκαν προσφάτως, το έτος αυτό η αχαϊκή βιομηχανία, ολοκληρώνοντας την τρίτη οικονομική χρήση από την ίδρυσή της με την τρέχουσα νομική μορφή της, πραγματοποίησε:

– Πωλήσεις 25,415 εκατ. ευρώ (+29,4% ή +5,77 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2015).

– Μεικτά κέρδη 11,485 εκατ. ευρώ (+40,8% ή +3,33 εκατ. ευρώ).

– Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 7,10 εκατ. ευρώ (+33,8% ή +1,795 εκατ. ευρώ).

– Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 6,89 εκατ. ευρώ (+35,9% ή +1,82 εκατ. ευρώ).

– Κέρδη προ φόρων 6,85 εκατ. ευρώ (+35,2% ή +1,78 εκατ. ευρώ).

– Καθαρά κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους 4,84 εκατ. ευρώ (+35,1% ή +1,26 εκατ. ευρώ).

Το 47,2% των εσόδων της (12 εκατ. ευρώ) προήλθε από προϊόντα της, 48,5% (12,32 εκατ. ευρώ) από εμπορεύματα και το υπόλοιπο 4,3% (1,10 εκατ. ευρώ) από παροχή υπηρεσιών. Η αύξηση των εσόδων προήλθε σε μεγάλο βαθμό από τα προϊόντα της. Τα βιομηχανικά της έσοδα αυξήθηκαν κατά 36,5% (+3,21 εκατ. ευρώ).

Ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της επιχείρησης ενισχύθηκε κατά 3,7 εκατοστιαίες μονάδες (στο 45,2% από 41,5%).

Τα τελικά αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,21 εκατ. ευρώ (0,24 εκατ. ευρώ το 2015) και χρηματοοικονομικές δαπάνες 0,04 εκατ. ευρώ (0,01 εκατ. ευρώ το 2015).

Τα κέρδη της βιομηχανίας προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 7,06 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη της προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 149,7% και 105,8%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 26,9% και τα καθαρά κέρδη το 19%. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 48,9%, έναντι 59% τη χρήση 2015, καθώς το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν αυξημένο κατά 61,5%.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2016 προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014.

Στις 31.12.2016 τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας ανέρχονταν σε 5,24 εκατ. ευρώ (3,90 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και αντιστοιχούσαν στο 36,1% (43,5% έναν χρόνο νωρίτερα) του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων της, ύψους 14,51 εκατ. ευρώ (8,98 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Κατά την ίδια ημερομηνία ο τραπεζικός δανεισμός της, ενώ ήταν μηδενικός έναν χρόνο πριν, ήταν ύψους 2,34 εκατ. ευρώ, στο σύνολό του βραχυπρόθεσμος. Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (10,62 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 1,44 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη από την αξία των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2017 υποχρεώσεών της (9,18 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ανέρχονταν σε 1,21 εκατ. ευρώ (2,11 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Οι συνολικές δανειακές και μη δανειακές υποχρεώσεις και προβλέψεις της αυξήθηκαν κατά 81% (+4,15 εκατ. ευρώ).

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2016 ήταν ύψους 3,37 εκατ. ευρώ, έναντι 3,10 εκατ. ευρώ τις 31.12.2015. Οι επενδύσεις της σε ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία το 2016 ανήλθαν σε 0,57 εκατ. ευρώ, έναντι 3,13 εκατ. ευρώ το 2015. Είχε συμμετοχή με μερίδιο 59%, αξίας 0,24 εκατ. ευρώ, στην εταιρεία Αζαχάρ.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο τον Ευ. Π. Λιόλιο, διευθύνοντα σύμβουλο τον Κων. Χ. Κωνσταντινόπουλο και αντιπρόεδρο τη Βασιλική Π. Λιόλιου. Τα τέλη του 2016 απασχολούσε 131 εργαζόμενους, έναντι 93 τα τέλη του 2015. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές, 3,20 εκατ. ευρώ, έναντι 1,73 εκατ. ευρώ το 2015. Στους μετόχους της χορήγησε το 2016 μέρισμα 3,50 εκατ. ευρώ από τα κέρδη του 2015, έναντι 1,30 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2016 ανήλθαν σε 54.185 ευρώ ανά εργαζόμενο, ενώ τα κέρδη της προ φόρων ήταν ίσα προς 52.260 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Στους στόχους της συμπεριλαμβάνεται, πέραν άλλων, η ανάπτυξη νέων προϊόντων καφέ και άλλων ροφημάτων και ειδών διατροφής από το τμήμα R&D που διαθέτει.

facebook_page_plugin