Latest Franchises

  • TYCO
  • WATT+VOLT
  • ΑΡΕΙΜΑΝΙΟ
  • SO EASY
  • POTATO KING
  • HAPPY BUDDHA
  • LELASHES

Το TYCO αποτελεί ένα πολύ φρέσκο και καινοτόμο franchise concept στη Μικρή Εστίαση, με ζωντανό και κεφάτο χαρακτήρα, χαμηλή επένδυση και εξαιρετικά ποτά σε χαμηλές τιμές, που «εκδημοκρατίζει» την έννοια του cocktail.

Περισσότερα

Η WATT+VOLT, ο ολοκληρωμένος πάροχος ενέργειας, μετρώντας περισσότερα από 7 χρόνια επιτυχημένης παρουσίας στην ελληνική αγορά και με ένα συνεχώς αναπτυσσόμενο δίκτυο καταστημάτων, αποτελεί μία ισχυρή επιλογή συνεργασίας για όσους επιθυμούν να επενδύσουν στο επαγγελματικό τους μέλλον και στοχεύουν στην κορυφή.

Περισσότερα

Τα φροντιστήρια ΑΡΕΙΜΑΝΙΟ®, έχοντας ηγετική παρουσία 30 ετών kαι συνεχείς επιτυχίες στην εισαγωγή μαθητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προσφέρoυν δυναμικές ευκαιρίες επιχειρηματικής ανάπτυξης. Η φιλοσοφία τους βασίζεται στο συνδυασμό ποιότητας και καινοτομίας, πάθους για την εκπαίδευση και εμπειρίας στην πράξη.

Περισσότερα

Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών SO EASY® , καταφέρνουν να κερδίζουν τους σπουδαστές κάθε ηλικίας και να δημιουργούν πετυχημένους συνεργάτες, συνδυάζοντας την προσωπική επαφή και ενασχόληση με τις πιο πρωτοποριακές και αποτελεσματικές μεθόδους εκπαίδευσης.

Περισσότερα

Η επιχειρηματική πρόταση franchise των Potato King είναι αυτό που αυτο-αποκαλούνται: Serious Potato Business, με τις πατάτες να κυριαρχούν και να λαμβάνουν τιμές βασιλιά, σε 6 διαφορετικά είδη και με 22 διαφορετικές σως και όχι μόνο.

Περισσότερα

Η επιχειρηματική πρόταση franchise του HAPPY BUDDHA αλλάζει τα δεδομένα στο Asian Street Food με την υπογραφή του Βαγγέλη Δρίσκα και με κύρια συστατικά επιτυχίας την χαμηλή επένδυση και την εξαιρετικά εύκολη διαχείριση, με τα πιο χαρακτηριστικά πιάτα από τις κουζίνες της Ασίας.

Περισσότερα

Η επιχειρηματική πρόταση franchise της LE-LAshes έρχεται να αλλάξει τον κλάδο της ομορφιάς. Με την υπογραφή της Lenia Lamnatou και με την εγγύηση της κορυφαίας εταιρείας Lash extend, τα LE-LAshes studios παρέχουν τα πάντα για τις βλεφαρίδες, από τοποθετήσεις και συντήρηση, μέχρι ειδικά προϊόντα περιποίησης και μαγευτικά αξεσουάρ και δώρα.

Περισσότερα
Coffee Island Header 2018

Η ραγδαία ανάπτυξη του δικτύου καταστημάτων «Coffee Island» συνεχίστηκε το 2017 στην εγχώρια αγορά και συμπεριέλαβε, από τον Μάιο του περασμένου έτους, τη λειτουργία καταστήματος στο Τορόντο του Καναδά, μετά τη λειτουργία καταστήματος στο Λονδίνο.

Το δίκτυο των καφεκοπτείων Coffee Island αριθμεί πλέον περισσότερα από 410 καταστήματα, εκ των οποίων 27 στην Κύπρο, ενώ το 2015 δεν ξεπερνούσαν τα 260 και αποτελεί μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες βιομηχανίες του τομέα της και της Πελοποννήσου τα τελευταία χρόνια.

Η επιχείρηση έχει αντικείμενο την επεξεργασία, τυποποίηση και εμπορία αποκαφεϊνωμένου καφέ, τσαγιού, κακάο ή και άλλων ροφημάτων. Εδρεύει στην Πάτρα και έχει τις παραγωγικές εγκαταστάσεις της στη ΒΙ.ΠΕ. του νομού Αχαΐας. Ιδρύθηκε ως Α.Ε. τον Μάρτιο του 2015. Αποτελεί συνέχεια εταιρείας που είχε ιδρυθεί και λειτούργησε το πρώτο «Coffee Island» στην Πάτρα το 1999. Η εταιρεία εκείνη δημιούργησε μονάδα παραγωγής το 2006 και το 2012 ξεκίνησε επένδυση δημιουργίας δύο νέων παραγωγικών μονάδων. Διαθέτει δύο υποκαταστήματα στην Πάτρα, δύο στην Αθήνα και ένα στη Θεσσαλονίκη. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Αχαΐας.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της για το 2016, που δημοσιοποιήθηκαν προσφάτως, το έτος αυτό η αχαϊκή βιομηχανία, ολοκληρώνοντας την τρίτη οικονομική χρήση από την ίδρυσή της με την τρέχουσα νομική μορφή της, πραγματοποίησε:

– Πωλήσεις 25,415 εκατ. ευρώ (+29,4% ή +5,77 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2015).

– Μεικτά κέρδη 11,485 εκατ. ευρώ (+40,8% ή +3,33 εκατ. ευρώ).

– Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 7,10 εκατ. ευρώ (+33,8% ή +1,795 εκατ. ευρώ).

– Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 6,89 εκατ. ευρώ (+35,9% ή +1,82 εκατ. ευρώ).

– Κέρδη προ φόρων 6,85 εκατ. ευρώ (+35,2% ή +1,78 εκατ. ευρώ).

– Καθαρά κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους 4,84 εκατ. ευρώ (+35,1% ή +1,26 εκατ. ευρώ).

Το 47,2% των εσόδων της (12 εκατ. ευρώ) προήλθε από προϊόντα της, 48,5% (12,32 εκατ. ευρώ) από εμπορεύματα και το υπόλοιπο 4,3% (1,10 εκατ. ευρώ) από παροχή υπηρεσιών. Η αύξηση των εσόδων προήλθε σε μεγάλο βαθμό από τα προϊόντα της. Τα βιομηχανικά της έσοδα αυξήθηκαν κατά 36,5% (+3,21 εκατ. ευρώ).

Ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της επιχείρησης ενισχύθηκε κατά 3,7 εκατοστιαίες μονάδες (στο 45,2% από 41,5%).

Τα τελικά αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,21 εκατ. ευρώ (0,24 εκατ. ευρώ το 2015) και χρηματοοικονομικές δαπάνες 0,04 εκατ. ευρώ (0,01 εκατ. ευρώ το 2015).

Τα κέρδη της βιομηχανίας προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 7,06 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη της προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 149,7% και 105,8%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 26,9% και τα καθαρά κέρδη το 19%. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 48,9%, έναντι 59% τη χρήση 2015, καθώς το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν αυξημένο κατά 61,5%.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2016 προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014.

Στις 31.12.2016 τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας ανέρχονταν σε 5,24 εκατ. ευρώ (3,90 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και αντιστοιχούσαν στο 36,1% (43,5% έναν χρόνο νωρίτερα) του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων της, ύψους 14,51 εκατ. ευρώ (8,98 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Κατά την ίδια ημερομηνία ο τραπεζικός δανεισμός της, ενώ ήταν μηδενικός έναν χρόνο πριν, ήταν ύψους 2,34 εκατ. ευρώ, στο σύνολό του βραχυπρόθεσμος. Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (10,62 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 1,44 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη από την αξία των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2017 υποχρεώσεών της (9,18 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ανέρχονταν σε 1,21 εκατ. ευρώ (2,11 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Οι συνολικές δανειακές και μη δανειακές υποχρεώσεις και προβλέψεις της αυξήθηκαν κατά 81% (+4,15 εκατ. ευρώ).

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2016 ήταν ύψους 3,37 εκατ. ευρώ, έναντι 3,10 εκατ. ευρώ τις 31.12.2015. Οι επενδύσεις της σε ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία το 2016 ανήλθαν σε 0,57 εκατ. ευρώ, έναντι 3,13 εκατ. ευρώ το 2015. Είχε συμμετοχή με μερίδιο 59%, αξίας 0,24 εκατ. ευρώ, στην εταιρεία Αζαχάρ.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο τον Ευ. Π. Λιόλιο, διευθύνοντα σύμβουλο τον Κων. Χ. Κωνσταντινόπουλο και αντιπρόεδρο τη Βασιλική Π. Λιόλιου. Τα τέλη του 2016 απασχολούσε 131 εργαζόμενους, έναντι 93 τα τέλη του 2015. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές, 3,20 εκατ. ευρώ, έναντι 1,73 εκατ. ευρώ το 2015. Στους μετόχους της χορήγησε το 2016 μέρισμα 3,50 εκατ. ευρώ από τα κέρδη του 2015, έναντι 1,30 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2016 ανήλθαν σε 54.185 ευρώ ανά εργαζόμενο, ενώ τα κέρδη της προ φόρων ήταν ίσα προς 52.260 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Στους στόχους της συμπεριλαμβάνεται, πέραν άλλων, η ανάπτυξη νέων προϊόντων καφέ και άλλων ροφημάτων και ειδών διατροφής από το τμήμα R&D που διαθέτει.

Review Us On Google