Latest Franchises

  • TYCO
  • WATT+VOLT
  • ΑΡΕΙΜΑΝΙΟ
  • SO EASY
  • POTATO KING
  • HAPPY BUDDHA
  • LELASHES

Το TYCO αποτελεί ένα πολύ φρέσκο και καινοτόμο franchise concept στη Μικρή Εστίαση, με ζωντανό και κεφάτο χαρακτήρα, χαμηλή επένδυση και εξαιρετικά ποτά σε χαμηλές τιμές, που «εκδημοκρατίζει» την έννοια του cocktail.

Περισσότερα

Η WATT+VOLT, ο ολοκληρωμένος πάροχος ενέργειας, μετρώντας περισσότερα από 7 χρόνια επιτυχημένης παρουσίας στην ελληνική αγορά και με ένα συνεχώς αναπτυσσόμενο δίκτυο καταστημάτων, αποτελεί μία ισχυρή επιλογή συνεργασίας για όσους επιθυμούν να επενδύσουν στο επαγγελματικό τους μέλλον και στοχεύουν στην κορυφή.

Περισσότερα

Τα φροντιστήρια ΑΡΕΙΜΑΝΙΟ®, έχοντας ηγετική παρουσία 30 ετών kαι συνεχείς επιτυχίες στην εισαγωγή μαθητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προσφέρoυν δυναμικές ευκαιρίες επιχειρηματικής ανάπτυξης. Η φιλοσοφία τους βασίζεται στο συνδυασμό ποιότητας και καινοτομίας, πάθους για την εκπαίδευση και εμπειρίας στην πράξη.

Περισσότερα

Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών SO EASY® , καταφέρνουν να κερδίζουν τους σπουδαστές κάθε ηλικίας και να δημιουργούν πετυχημένους συνεργάτες, συνδυάζοντας την προσωπική επαφή και ενασχόληση με τις πιο πρωτοποριακές και αποτελεσματικές μεθόδους εκπαίδευσης.

Περισσότερα

Η επιχειρηματική πρόταση franchise των Potato King είναι αυτό που αυτο-αποκαλούνται: Serious Potato Business, με τις πατάτες να κυριαρχούν και να λαμβάνουν τιμές βασιλιά, σε 6 διαφορετικά είδη και με 22 διαφορετικές σως και όχι μόνο.

Περισσότερα

Η επιχειρηματική πρόταση franchise του HAPPY BUDDHA αλλάζει τα δεδομένα στο Asian Street Food με την υπογραφή του Βαγγέλη Δρίσκα και με κύρια συστατικά επιτυχίας την χαμηλή επένδυση και την εξαιρετικά εύκολη διαχείριση, με τα πιο χαρακτηριστικά πιάτα από τις κουζίνες της Ασίας.

Περισσότερα

Η επιχειρηματική πρόταση franchise της LE-LAshes έρχεται να αλλάξει τον κλάδο της ομορφιάς. Με την υπογραφή της Lenia Lamnatou και με την εγγύηση της κορυφαίας εταιρείας Lash extend, τα LE-LAshes studios παρέχουν τα πάντα για τις βλεφαρίδες, από τοποθετήσεις και συντήρηση, μέχρι ειδικά προϊόντα περιποίησης και μαγευτικά αξεσουάρ και δώρα.

Περισσότερα
Sev

Η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου και η μετάβαση σε μια οικονομία της γνώσης απαιτεί να επενδύσουμε μακροπρόθεσμα στην καινοτομία, τη συνεργατικότητα και την επιχειρηματικότητα, αξιοποιώντας τη δυναμική και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας μας.

Ένα ανταγωνιστικό οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων μπορεί να αποτελέσει ισχυρό μοχλό ανάπτυξης της καινοτομίας των ελληνικών επιχειρήσεων και προσέλκυσης ξένων επενδύσεων. Οι startups μπορούν να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα υφιστάμενων κλάδων, μέσω της δημιουργίας συμπληρωματικών εταιρικών σχέσεων με επιχειρήσεις.

Ο ΣΕΒ υποστηρίζει ότι στα επόμενα 5 χρόνια, η Ελλάδα μπορεί να γίνει πόλος ανάπτυξης των startups και ανάκτησης του brain drain με την προϋπόθεση όμως ότι θα υλοποιήσει μεταρρυθμιστικές πολιτικές και κίνητρα ειδικά για τις νεοφυείς επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους σε αυτές (ανάλογα της Ε.Ε.), ώστε να αποτελέσουν καταλύτη βιωσιμότητας. Χωρίς τέτοιες μεταρρυθμίσεις, η Ελλάδα θα συνεχίσει να βρίσκεται στις χαμηλές θέσεις του δείκτη καινοτομίας της Ε.Ε. (22η στους 28) όπου καταγράφεται μια εικόνα στασιμότητας από το 2010 έως σήμερα. Έτσι, ακόμη και αξιόλογες χρηματοδοτικές πρωτοβουλίες όπως το Equifund, θα λειτουργήσουν αποσπασματικά αναλώνοντας και πάλι δημόσιους πόρους χωρίς θετικό μακροχρόνιο αποτύπωμα.

Την περίοδο 2012-2016 έχουν επενδυθεί περισσότερα από €250 εκατ. σε ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις, ενώ έχουν λειτουργήσει πάνω από 10 θερμοκοιτίδες και επιχειρηματικά κεφάλαια (VC). Αλλοδαποί επενδυτές απέκτησαν πλειοψηφικές συμμετοχές σε νεοφυείς επιχειρήσεις, όπως οι BugSense, Hellas Direct, Innoetics και Taxibeat. Τέσσερις Έλληνες περιλαμβάνονται στην έκδοση του 2018 του Forbes 30 Under 30. Παρόλα αυτά, το αναδυόμενο οικοσύστημα των startups αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις στην Ελλάδα με αποτέλεσμα να είναι καθηλωμένο σε μια αναλογία περίπου 4,5 νεοφυών επιχειρήσεων ανά 100.000 κατοίκους το 2017, και να υπολείπεται σημαντικά των υπόλοιπων ευρωπαϊκών χωρών (Πορτογαλία 10/100.000, Ιρλανδία 34/100.000). Η έλλειψη βασικών δεξιοτήτων διοίκησης, η περιορισμένη συνεργασία με εδραιωμένες επιχειρήσεις και πανεπιστήμια, ο φόβος αποτυχίας, το δυσμενές επιχειρηματικό περιβάλλον με έλλειψη κινήτρων, η υψηλή φορολογία εργαζομένων και επιχειρήσεων και οι περίπλοκες διαδικασίες λειτουργούν αποτρεπτικά και περιορίζουν τη μετουσίωση καινοτομίας σε εμπορεύσιμα προϊόντα και υπηρεσίες. Ως αποτέλεσμα, η καινοτομία στη νεοφυή επιχειρηματικότητα παραμένει σποραδική και μικρής προστιθέμενης αξίας παρά τους 6.000 ερευνητές, 1.500 ερευνητικές ομάδες, 200 εργαστήρια, την υψηλή συμμετοχή στο Horizon 2020 και το μεγάλο αριθμό πτυχιούχων STEM (25% έναντι 16% στις χώρες ΟΟΣΑ). Έτσι, μόνο 1‰ των startups στην Ελλάδα είναι υψηλής επίδρασης (high impact) στην οικονομία, ενώ στο Ισραήλ είναι 1% και στις ΗΠΑ 1 στις 12. Ειδικότερο σημείο που πρέπει να προβληματίσει είναι η περιορισμένη μέχρι σήμερα συνεργασία των εδραιωμένων επιχειρήσεων με τις startups και η επακόλουθη αδυναμία να κεφαλαιοποιήσουν την ευελιξία, την καινοτομία και τις επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρουν.

Η στρατηγική που προτείνει ο ΣΕΒ για το οικοσύστημα καινοτομίας περιλαμβάνει μεταρρυθμίσεις και δράσεις για μεγάλες επιχειρήσεις, δημόσιους φορείς, πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα σε επτά άξονες:

1. Ανάπτυξη δικτύου καινοτομίας,

2. Ανάπτυξη συνεργασιών και δικτυώσεων,

3. Διαμόρφωση φορολογικής πολιτικής ενθάρρυνσης startups και καινοτομίας,

4. Διαμόρφωση ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος,

5. Κατοχύρωση & αξιοποίηση πνευματικής ιδιοκτησίας

6. Πολιτικές για την προσέλκυση ταλέντου και

7. Ανάπτυξη δεξιοτήτων για τις ανάγκες τις αγοράς.

Οι μεταρρυθμίσεις θα έχουν εξαιρετικά θετικό δημοσιονομικό αντίκτυπο και θα συμβάλουν εντός πέντε ετών στη δημιουργία ενός οικοσυστήματος με 2.100 startups και περίπου 20.000 νέες θέσεις εργασίας. Βάση αυτών των μεταρρυθμίσεων είναι η εργαλειοθήκη «Το οικοσύστημα των νεοφυών επιχειρήσεων στην Ελλάδα - Μια εξαιρετική ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» που παρουσίασε στο πρόσφατο επενδυτικό συνέδριο του ΣΕΒ η BOSTON CONSULTING GROUP.

Review Us On Google