Σύνδεσμος Franchise Ελλάδος

Τα νέα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Ελληνικού Συνδέσμου Franchise εξελέγησαν κατά την πρόσφατη γενική συνέλευση του συνδέσμου.

Συγκεκριμένα, εξελέγησαν τα κατωτέρω μέλη:

Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Κωνσταντινόπουλος (Coffee Island)

Γενικός Γραμματέας: Ιωάννης Χίνος (Stegno Plus)

A’ Αντιπρόεδρος: Nικόλαος Μαρκόπουλος (Γερμανός ΑΒΕΕ)

Β’ Αντιπρόεδρος: Παναγιώτης Μπαλατσώνης (Ok! Anytime Markets)

Tαμίας: Σπύρος Ασλάνης (Ελληνική Οπτική EZ2C)

Μέλος: Κωνσταντίνος Σταυρίδης (Όμιλος Ideales)

Συνδεδεμένο Μέλος: Σωτήριος Γιαννακάκης (δικηγόρος)

Βάσει καταστατικού, το 7μελές διοικητικό συμβούλιο θα έχει τριετή θητεία.

review us on google

No Internet Connection