Find a Franchise

Αναζητείστε με βάση τα δικά σας κριτήρια τα franchise concepts σας ενδιαφέρουν!

Search your concept!

ΕΣΠΑ

Το πρόγραμμα με τίτλο «Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» θα αφορά στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων – κατά προτεραιότητα - των εννέα (9) τομέων προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό τους για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους.

Το πρόγραμμα θα αποτελέσει ένα εργαλείο χρηματοδότησης του εκσυγχρονισμού μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Ειδικότερα, θα χρηματοδοτηθούν οι ακόλουθες κατηγορίες δαπανών:

  • Προμήθεια και εγκατάσταση νέων σύγχρονων μηχανημάτων και εν γένει εξοπλισμού, απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης και την άσκηση της οικονομικής δραστηριότητάς της

  • Παρεμβάσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας (προμήθεια εξοπλισμού και εγκατάσταση)

  • Εγκατάσταση συστημάτων πιστοποίησης-διαχείρισης ποιότητας, τυποποίησης και πιστοποίησης προϊόντων.

Συμπληρωματικά, θα ενισχύονται δαπάνες για υπηρεσίες συμβούλων για την παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου, τεχνικών μελετών Μηχανικού καθώς και το μισθολογικό κόστος νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού.

Δικαιούχοι – Όροι και Προϋποθέσεις

Στο πλαίσιο του προγράμματος θα ενισχύονται αποκλειστικά υφιστάμενες Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης θα πρέπει να:

έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας
διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης
έχουν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ μισθωτής εργασίας το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.

Προϋπολογισμός – Ποσοστά επιδότησης.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 20.000 € έως 120.000 €.

Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων θα κυμαίνεται σε ποσοστό από 50% έως 75% για εξαγωγικές επιχειρήσεις.

Προσοχή: Η διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης των επενδυτικών σχεδίων θα είναι άμεση, δηλ. τα επενδυτικά σχέδια θα αξιολογούνται με βάση τη χρονική σειρά που υποβάλλονται, χωρίς την απαίτηση να παρέλθει κάποια καταληκτική ημερομηνία υποβολών. Η αξιολόγηση θα είναι μια γρήγορη διαδικασία βάσει τυποποιημένων και αντικειμενικών κριτηρίων αξιολόγησης. Άρα η ταχύτητα προετοιμασίας και υποβολής της αίτησης είναι κρίσιμος παράγοντας για την επιτυχία.

Για περισσότερες πληροφορίες για το παραπάνω πρόγραμμα, δωρεάν προ αξιολόγηση καθώς και ενημέρωση για την συλλογή των απαραίτητων δικαιολογητικών μπορείτε να επικοινωνήσετε με την HFT Consultants στο τηλ 2106565400.