Find a Franchise

Αναζητείστε με βάση τα δικά σας κριτήρια τα franchise concepts σας ενδιαφέρουν!

Search your concept!

Σύνδεσμος Franchise Ελλάδος

Την Παρασκευή 25 Μαϊου 2018 πραγματοποιήθηκε έκτακτη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Franchise Ελλάδος προκειμένου να διενεργηθούν οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου για την επόμενη τριετία.και εκλέχθηκαν οι Ασλάνης Σπύρος – Ελληνική Οπτική ΑΕ, Κωνσταντινόπουλος Κων/νος – Coffee Island, Μαρκόπουλος Νίκος – Γερμανός ΑΒΕΕ, Μπαλατσώνης Παναγιώτης – ΟΚ! Anytime Markets, Σταυρίδης Κων/νος – Όμιλος Ideales, Χίνος Γιάννης – Stegno Plus και Γιαννακάκης Σωτήρης – Δικηγορικά Γραφεία Γιαννακάκης & Καλογεροπούλου.

Στο διάστημα των τριών τελευταίων ετών σημειώθηκε μια σειρά από σημαντικά βήματα για την ενίσχυση του κλάδου. Αρχικά, μετά από σειρά πιέσεων εξασφαλίστηκε η δέσμευση του Υπουργείου Ανάπτυξης για την ένταξη των υφισταμένων δικτύων franchise σε προγράμματα του ΕΣΠΑ. Το Νοέμβριο του 2016 αρχικά υποβλήθηκε η πρόταση, και τελικά ο Σύνδεσμος κατάφερε να λάβει την έγκριση για ένταξη στο πρόγραμμα «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων στις Επιχειρήσεις Δικαιόχρησης (Franchise)» που αφορά την κατάρτιση σε θέματα προτεραιότητας και την πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων 1200 εργαζομένων σε επιχειρήσεις Δικαιόχρησης (Franchise) και στις 13 Περιφέρειες της χώρας μας. Το πρόγραμμα έχει συνολικό προϋπολογισμό 1.420.359,14 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Τονίζεται στο σημείο αυτό ότι για την υλοποίηση της πράξης ο Σύνδεσμος Franchise της Ελλάδος εφαρμόζει σύστημα Διαχειριστικής Ικανότητας για το οποίο έχει αποκτήσει πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2008.

Επιπλέον, πρωταρχικός στόχος του Συνδέσμου ήταν και είναι η διασφάλιση της εφαρμογής και της τήρησης ενός αυστηρού νομικού πλαισίου που θα είναι διάφανο και ενιαίο για την προστασία των δικαιωμάτων όλων των συμβαλλομένων μερών ενός συστήματος δικαιόχρησης.

Μετά από συνεχείς πιέσεις και επαφές του Συνδέσμου με εκπροσώπους της Πολιτείας, φαίνεται ότι η αναγκαιότητα της υιοθέτησης ενός ειδικού πλαισίου που θα προωθεί και θα προστατεύει τις ορθές πρακτικές έχει πλέον αναγνωριστεί και αναμένονται επόμενες ενέργειες προς αυτήν την κατεύθυνση. Στο πλάνο δράσης του Συνδέσμου, σημαντικό ρόλο είχε η ανάπτυξη της εξωστρέφειας και η ανάπτυξη διεθνών σχέσεων, με συνδρομή και φυσική παρουσία στα διεθνή συνέδρια των οργανισμών EFF και WFC. Σε τοπικό επίπεδο ο Σύνδεσμος παραχώρησε την αιγίδα του στα βραβεία Franchise για το 2018.

Επιπλέον, στοχεύοντας στον εναρμονισμό με ευρωπαϊκά πρότυπα ο οποίος εκτός των άλλων επιτεύχθηκε και με την υπερψήφιση του αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κώδικα Δεοντολογίας για τα Συστήματα Δικαιόχρησης, στην τελευταία Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου για το 2017.

Με το βλέμμα στραμμένο προς την περαιτέρω διασφάλιση της υγιούς ανάπτυξης του franchise στην Ελλάδα, είναι βέβαιο ότι ο Σύνδεσμος έχει ακόμη να προσφέρει πολλά.

Επόμενοι στόχοι του Συνδέσμου είναι η αξιοποίηση και η υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος με τρόπο ωφέλιμο προς τις εμπλεκόμενες εταιρείες-μέλη του Συνδέσμου και ευρύτερα τον κλάδο της δικαιόχρησης. Σημαντικός στόχος είναι η ισχυροποίηση και περαιτέρω η διεύρυνση του δικτύου μελών του Συνδέσμου, ενώ ειδική μέριμνα θα πρέπει να γίνει προς την κατεύθυνση της εξωστρέφειας του Συνδέσμου σε εγχώριους και μη φορείς.