Find a Franchise

Αναζητείστε με βάση τα δικά σας κριτήρια τα franchise concepts σας ενδιαφέρουν!

Search your concept!

ΕΣΠΑ franchise

Με επιστολή του προς το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Αττικής, Βασίλης Κορκίδης, ζήτησε την ένταξη των εταιρειών, οι οποίες αναπτύσσονται με το σύστημα franchise, στα προγράμματα του ΕΣΠΑ.

Συγκεκριμένα, ο κ. Κορκίδης ανέφερε: "Έχει καταστεί πλέον σαφές πως το franchise είναι ένας θεσμός με διαχρονική συνεισφορά στην επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη. Στηρίζει τη δημιουργία νέων και την ενδυνάμωση υφιστάμενων επιχειρήσεων, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την οικονομική δραστηριότητα, τόσο σε επίπεδο τοπικών κοινωνιών, όσο και σε ευρύτερο εθνικό επίπεδο", για να προσθέσεις πως "σε μια εποχή όπου το μείζον ζητούμενο για την οικονομική ανάκαμψη της χώρας είναι η ενίσχυση της εξωστρέφειας, το franchise προσφέρει στις επιχειρήσεις ένα πολύτιμο εργαλείο. Τους παρέχει ένα όχημα για να διεισδύσουν σε νέες αγορές και να παρουσιάσουν τα προϊόντα τους στο εξωτερικό, με έναν τρόπο που απαιτεί λιγότερα κεφάλαια και χαρακτηρίζεται από περιορισμένο επιχειρηματικό κίνδυνο, ώστε αυτές να εξελιχθούν σε βιώσιμες επιχειρήσεις".

Παράλληλα, επισήμανε: "Η δυνατότητα αυτή έχει κρίσιμη σημασία σήμερα όπου οι επιχειρήσεις έχουν μεν την ανάγκη να διευρύνουν τον ζωτικό τους χώρο εκτός Ελλάδος, αντιμετωπίζουν, όμως, τεράστιες δυσκολίες στο να αντλήσουν την απαιτούμενη χρηματοδότηση", συμπληρώνοντας ότι "αντίστοιχα οφέλη, ωστόσο, παράγει και για τους franchisees, τους δικαιοπαρόχους, που είναι στη συντριπτική τους πλειονότητα μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις. Τους επιτρέπει να συνδεθούν με ένα οργανωμένο δίκτυο, να αποκτήσουν τεχνογνωσία και οργάνωση, να αξιοποιήσουν τη φήμη και το κύρος επώνυμων προϊόντων. Κατ’ επέκταση, ιδρύονται μέσα σε ένα πλαίσιο λειτουργίας, το οποίο τους κατατάσσει στην επιχειρηματικότητα «ευκαιρίας» και όχι «ανάγκης»".

Σχετικά με το μέγεθος της αγοράς franchise στην Ελλάδα, ο κ. Κορκίδης σημειώνει πως εκτιμάται ότι η αξία της σταθεροποιείται πάνω από τα 2 δισ. ευρώ (με βάση στοιχεία του 2017, απ’ όπου προκύπτει ότι οι δικαιοπάροχοι είναι 500 και 10.000 οι δικαιοδόχοι, ενώ οι εργαζόμενοι ανέρχονται σε 50.000), ενώ προσδοκίες καλλιεργεί για το σύνολο της αγοράς η δυναμική του κλάδου εστίασης, ο οποίος κατέγραψε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης και το 2018.

Εν συνεχεία, δήλωσε: "Σε αυτό το πλαίσιο, αποτελεί επιτακτική ανάγκη η απρόσκοπτη ένταξη των εν λόγω επιχειρήσεων στα προγράμματα του ΕΣΠΑ, καθώς η εξαίρεσή τους είναι άδικη και αντίθετη με τις αρχές της ίσης ευκαιρίας και του υγιούς ανταγωνισμού. Προς επίρρωση των ανωτέρω, σας επισυνάπτουμε την γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Συνδέσμου Franchise Ελλάδας, κ. Σωτήρη Γιαννακάκη, «Έλεγχος Ρητρών Σύμβασης Δικαιόχρησης για την ύπαρξη ελέγχου του Δικαιοπαρόχου στον Δικαιοδόχο στο πλαίσιο των Συνδεδεμένων Επιχειρήσεων – Καν. 139/2004 για τον έλεγχο των Συνδέσεων μεταξύ των επιχειρήσεων".

Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η νέα Προγραμματική Περίοδος του ΕΣΠΑ 2021-2027 προσφέρει τα κατάλληλα εργαλεία για την πολύπλευρη στήριξη των εν λόγω επιχειρήσεων. Το Π.Ε.Σ. Αττικής επισημαίνει μία σειρά από πεδία στα οποία μπορεί να υπάρξει έμπρακτη βοήθεια, ως ακολούθως:

  • Στην πρόσβαση στη χρηματοδότηση, μέσω σύγχρονων χρηματοδοτικών εργαλείων,

  • Στην αναβάθμιση του στελεχιακού δυναμικού, μέσω δια βίου (lifelong) κατάρτισης και εκπαίδευσης σε καίριους τομείς της σύγχρονης επιχειρηματικής δράσης,

  • Στη βελτίωση της διαχείρισης πόρων και

  • Στην υιοθέτηση σύγχρονων μεθόδων και στρατηγικών, μέσω προγραμμάτων κρατικών ενισχύσεων, που θα υποβοηθήσουν την επενδυτική δράση.

"Για το Π.Ε.Σ. Αττικής, η έμπρακτη στήριξη της εγχώριας επιχειρηματικότητας αποτελεί μονόδρομο για τη βελτίωση του οικονομικού περιβάλλοντος στην μεταμνημονιακή περίοδο και, ιδιαίτερα, ενόψει της αβεβαιότητας που δημιουργείται λόγω των τριπλών εκλογών. Η προώθηση της πρότασής μας, πιστεύουμε πως θα αποτελέσει μία καλή βάση για την περαιτέρω ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρηματιών. Αξίζει να σημειωθεί, επίσης, πως οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις είναι στο σύνολό τους υγιείς και ενήμερες, δεδομένου ότι υπόκεινται σε αυστηρούς ελέγχους από τους δικαιοπαρόχους. Η αντιμετώπιση του προβλήματος της έλλειψης ρευστότητας θα πρέπει να είναι κεντρική μέριμνα όλων. Οφείλουμε να αξιοποιήσουμε με γόνιμο τρόπο όλα τα εργαλεία τα οποία είναι στη διάθεσή μας", κατέληξε ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Αττικής.