Find a Franchise

Αναζητείστε με βάση τα δικά σας κριτήρια τα franchise concepts σας ενδιαφέρουν!

Search your concept!

Βασίλης Κορκίδης

Ο Βασίλης Κορκίδης, Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., μιλάει για την εξωστρέφεια και τη σημασία της εκπαίδευσης για τις εξαγωγές, με αφορμή τη νέα συνεργασία με το πρώτο Εξειδικευμένο και Πιστοποιημένο Εxecutive Diploma στις Εξαγωγές και το Διεθνές Εμπόριο που διεξάγεται από το IST College υπό την αιγίδα του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Εν μέσω οικονομικής κρίσης, πολλές ελληνικές επιχειρήσεις στράφηκαν προς τις εξαγωγές προκειμένου να καλύψουν το κενό που δημιουργήθηκε από την πτώση των πωλήσεων τους στην εγχώρια αγορά. Αυτό αποτελεί αλλαγή στην επιχειρηματική κουλτούρα καθώς μεγάλος αριθμός των επιχειρήσεων αυτών δεν εξήγαγαν πριν την κρίση. Θεωρείτε πως η εξωστρέφεια είναι μονόδρομος; Πιστεύετε ότι οι εξαγωγές θα έπρεπε να είναι αναπόσπαστος πυλώνας ανάπτυξης για την Ελληνική Επιχείρηση;

Η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας επιβάλει στην επιχειρηματική κουλτούρα να ενυπάρχουν εξαγωγικές δραστηριότητες. Τα ελληνικά προϊόντα δεν στερούνται ποιοτικών χαρακτηριστικών σε σύγκριση με ομοειδή «ανταγωνιστικά» τους, ενώ, σε πολλές των περιπτώσεων, είναι και υπέρτερα. Ωστόσο, η εξαγωγική κουλτούρα, για μία σειρά λόγους που σχετίζονται με το περιβάλλον της ελληνικής οικονομίας, δεν καλλιεργήθηκε όσο θα έπρεπε. Αυτός ήταν και ο λόγος για μία εσωστρεφή πολιτική πωλήσεων στην εσωτερική αγορά η οποία θεωρείται λίγο ως πολύ «ελέγξιμη».

Η εξωστρέφεια είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο το οποίο πιστεύω ότι θα πρέπει να καλλιεργηθεί περισσότερο με τους νέους επιχειρηματίες να είναι «μπροστάρηδες» σε μία προσπάθεια εκπαίδευσης, τόσο για τους νέους στο επιχειρείν όσο και μετεκπαίδευσης για τους παλαιότερους επιχειρηματίες. Αν κάνουμε μία συνολική θεώρηση βασικό εργαλείο της παγκοσμιοποίησης είναι το διαδίκτυο στο οποίο πατάνε σήμερα ψηφιακές εφαρμογές. Ακριβώς εδώ είναι το «κλειδί»... Οι ελληνικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους, θα πρέπει να καταστήσουν ορατή την παρουσία τους στο διαδίκτυο και τις ψηφιακές πλατφόρμες. Να παρουσιάσουν τις δεξιότητές τους αλλά και τα προϊόντα τους, μη φοβούμενες να «εκτεθούν» σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Κατά συνέπεια, η ψηφιοποίηση είναι ο «ακρογωνιαίος λίθος» τους εξαγωγικού πυλώνα στον οποίο θα πρέπει να στηριχθεί η ελληνική επιχείρηση.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η παρουσία στο διαδίκτυο ενός προϊόντος μπορεί να «κουμπώσει» με ένα άλλο προϊόν άλλης επιχείρησης η οποία επίσης στοχεύει στις εξαγωγές και οι δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις να «συνεργαστούν» παρουσιάζοντας ένα νέο ποιο ολοκληρωμένο προϊόν- πρόταση προς τον τομέα ενδιαφέροντος τους. Πρόσφατα στο Επιμελητήριο Γερμανική αντιπροσωπεία επιχειρηματιών που σχετίζονται με τις ναυπηγοεπισκευές παρουσίασαν μια «πλατφόρμα ιδεών και προτάσεων» η οποία και θα πρέπει να αξιοποιηθεί από τις ελληνικές επιχειρήσεις του τομέα.

Τέλος, αξίζει να υπενθυμιστεί ότι το Ε.Β.Ε.Π, σε συνεργασία με την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών και το Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος, έχει συνδημιουργήσει μία ψηφιακή πλατφόρμα όπου απεικονίζεται το επιχειρηματικό cluster του Πειραϊκού χώρου. Και η συγκεκριμένη πλατφόρμα εντάσσεται στην υλοποίηση μία εξωστρεφούς πολιτικής καθώς είναι προσβάσιμη από όλο τον κόσμο.

Έχετε αναφερθεί σε προηγούμενες δηλώσεις σας ότι «προϋπόθεση για τόνωση των εξαγωγών» είναι «η σταθερότητα». Στην τελευταία έρευνα του Οργανισμού Έρευνας και Ανάλυσης – Διανέοσις «Εξαγωγές και Εξαγωγικές Επιχειρήσεις στην Ελλάδα» που διεξάγει το 2018, διαβάζουμε ότι: «η αύξηση των ελληνικών εξαγωγών απαιτεί συγκεκριμένες ενέργειες, τόσο από την πλευρά των εταιρειών, όσο και από αυτή των επιχειρήσεων. Απαιτεί μια αλυσίδα ενεργειών που ξεκινούν από την διασύνδεση της αγοράς εργασίας με την εκπαίδευση, την προσέλκυση επενδύσεων με σκοπό τη διάθεση κεφαλαίων στην έρευνα και στην ανάπτυξη, την ευκολότερη χρηματοδότηση των εταιρειών από τον τραπεζικό τομέα με τελικό σκοπό τη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων που θα μπορούν να ανταγωνίζονται στις διεθνείς αγορές. Προτεραιότητες της πολιτείας θα πρέπει να αποτελέσουν η μείωση της γραφειοκρατίας και η ανάληψη πρωτοβουλιών για την καθοδήγηση των μικρότερων εταιρειών για το πώς θα μπορέσουν να διαθέσουν επιτυχημένα τα προϊόντα τους στο εξωτερικό». Σε ποια κατεύθυνση πιστεύετε πως πρέπει να πλεύσουμε για να πετύχουμε ικανοποιητικές εξαγωγές;

Έχω τονίσει κατ’ επανάληψη ότι μόνο με σταθερό πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον, οι ελληνικές εξαγωγές θα μπορέσουν να συνεχίσουν να συμβάλλουν στη σταθεροποίηση και ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Και αυτό το περιβάλλον τώρα σταθεροποιείται, με τις κυβερνητικές παρεμβάσεις στους τομείς της οικονομίας. Η μείωση της γραφειοκρατίας θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση των εξαγωγών σε συνάρτηση με τη μείωση του διοικητικού κόστους αλλά και της σταθεροποίησης του φορολογικού περιβάλλοντος.

Η καινοτομία και η υψηλή ποιότητα είναι στοιχεία που πρέπει να χαρακτηρίζουν οριζόντια το σύνολο της εξωστρεφούς ελληνικής οικονομίας.

Απαιτείται η καλλιέργεια της εξωστρέφειας πρωτίστως... Η αλλαγή της «φιλοσοφίας» πρέπει να γίνει όχι «άτακτα» αλλά με βάση τις προδιαγραφές, τις παραμέτρους αν θέλετε, που λειτουργεί ο ανταγωνισμός. Και δεν μιλάμε για αντιγραφή αλλά για την ανάπτυξη ενός νέου βελτιωμένου «μοντέλου». Όχι στατικού αλλά προσαρμοσμένου στις ανάγκες τις κάθε επιχείρησης. Το Επιμελητήριο είναι αρωγός σε μία τέτοια προσπάθεια, αξιοποιώντας την συσσωρευμένη εμπειρία που απορρέει από τις διεθνείς σχέσεις τις οποίες διατηρεί ζέουσες στην διαδρομή του χρόνου. Επίσης, όπως προανέφερα, για να πετύχουμε ικανοποιητικές εξαγωγές θα πρέπει οι επιχειρήσεις να γίνουν πιο ορατές στο διαδίκτυο.

Η εκπαίδευση των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών, που θέλουν να στραφούν προς την εξωστρέφεια, αναφέρεται ως απαραίτητη προϋπόθεση για την τόνωση της εξωστρέφειας. Συμμερίζεστε αυτό το συμπέρασμα; Η εκπαίδευση τι ρόλο έχει στην αύξηση της εξαγωγικής κουλτούρας;

Η οικονομία της χώρας, με τις πρώτες ορατές παρεμβάσεις που επέφερε η κυβέρνηση Μητσοτάκη, βρίσκει και πάλι το βηματισμό της αλλά και την δυναμική της. Η οποία δικαιολογεί ένταση της «αυτοπεποίθησης» των επιχειρήσεων. Η βελτίωση του οικονομικού κλίματος θα επιτρέψει, πέραν την στήριξης των επιχειρήσεων από το χρηματοπιστωτικό σύστημα, την περεταίρω διασύνδεση της αγοράς εργασίας με την εκπαίδευση. Το Ε.Β.Ε.Π. άλλωστε είναι γνωστό ότι έχει αναλάβει πρωτοβουλίες, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της πόλης αλλά και άλλους φορείς, για την βελτίωση της διασύνδεσης της αγοράς εργασίας με την εκπαίδευση.

Μόλις πρόσφατα, στο πλαίσιο του επιχειρηματικού κέντρου καινοτομίας στο Επιμελητήριο, έλαβε χώρα μία ημερίδα στην διάρκεια της οποίας μίλησα τόσο για την αναγκαιότητα ανάπτυξης καινοτόμων προϊόντων (πατέντες) όσο και για την σημασία της εκπαίδευσης των επιχειρηματιών στην νέα κουλτούρα. Πρόκειται για το Blue Lab που αποτελεί μια εμβληματική πρωτοβουλία του Δήμου Πειραιά, εφαλτήριο για την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών σχημάτων, αποτελώντας ένα μοντέρνο και τεχνολογικά προηγμένο χώρο που υποδέχεται νέους που θέλουν να αναπτύξουν τεχνολογικές και επιχειρηματικές δεξιότητες.

Στο σημείο αυτό πρέπει να τονίσω ότι η εκπαίδευση δεν θα πρέπει να αφορά μόνο τους νέους. Έκανα σε προηγούμενη ερώτησή λόγο και για μετεκπαίδευση των παλαιότερων στο επιχειρείν. Ίσως αυτό να είναι και το «δυσκολότερο» κομμάτι της εκπαίδευσης, καθώς πέραν των νέων γνώσεων θα πρέπει να μεταβάλει, ή αν θέλετε «ξεριζώσει», νοοτροπίες που δεν συνέβαλαν στην ανάπτυξη ή την βελτίωση του εξαγωγικού προφίλ.

Πρόσφατα το Ε.Β.Ε.Π. προχώρησε στη συνεργασία με το Beyond Exports – Executive Diploma, το 1ο Εξειδικευμένο & Πιστοποιημένο Executive Diploma στις Εξαγωγές που τελείται υπό την αιγίδα του ΠΣΕ & του ΕΒΕΑ με σκοπό την εκπαίδευση των στις Εξαγωγές. Μπορείτε να σχολιάστε περαιτέρω;

Η εν λόγω συνεργασία αποτελεί μια πρώτη κίνηση της υλοποίησης ενός σχεδιασμού που έχει σχηματοποιήσει το Επιμελητήριο και ο οποίος στοχεύει στην καλλιέργεια της εξωστρέφειας μέσα από την συνεργασία με φορείς που συμβάλλουν στην γενικότερη προσπάθεια με την δική τους τεχνογνωσία.

Συνέντευξη στον Διομήδη Θεοχαρόπουλο, Business Development & Licensing Manager, Anfarm Hellas Α.Ε. READ MORE

Γνώρισε όλα τα franchise concepts της ελληνικής αγοράς!