Γενικός Δείκτης Απασχολούμενων Ατόμων στο Λιανικό Εμπόριο

Ο Γενικός Δείκτης Απασχολούμενων Ατόμων στο Λιανικό Εμπόριο του Α΄ τριμήνου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Α΄ τριμήνου 2017, παρουσίασε αύξηση 0,6% και, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δ΄ τριμήνου 2017, μείωση 0,6%.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο Δείκτης Ωρών Εργασίας στο Λιανικό Εμπόριο του Α΄ τριμήνου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Α΄ τριμήνου 2017, παρουσίασε αύξηση 1,2%, και, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δ΄ τριμήνου 2017, μείωση 0,7%.

Ο Δείκτης Μισθών και Ημερομισθίων στο Λιανικό Εμπόριο του Α΄ τριμήνου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Α΄ τριμήνου 2017, παρουσίασε αύξηση 1,1% και, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δ΄ τριμήνου 2017, μείωση 23,3%.

Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Απασχολούμενων Ατόμων του Α΄ τριμήνου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δ΄ τριμήνου 2017, παρουσίασε αύξηση 0,3%, ο αντίστοιχος Δείκτης Ωρών Εργασίας αύξηση 0,9% και ο αντίστοιχος Δείκτης Μισθών και Ημερομισθίων μείωση 0,5%.

review us on google

No Internet Connection