ΟΛΟΝ by All4Therapy

Το franchising παρέχει εξασφάλιση επιτυχίας, ταχύρρυθμη ανάπτυξη και απόσβεση δαπανών σε συντομότερο χρονικό διάστημα και φυσικά μικρότερο ρίσκο. - Αγγελικη Κοσκεριδου, ΟΛΟΝ by All4Therapy

Ποιά είναι τα δέκα (10) πιο σημαντικά σημεία/θέματα που θα πρέπει να διερευνήσουν οι ενδιαφερόμενοι δικαιοδόχοι κατά την επιλογή τους σε ποια αλυσίδα να ενταχθούν, όπως δυναμική κλάδου, μεικτά περιθώρια, υποδομές μητρικής εταιρείας, διαφοροποίηση concept κ.ο.κ.

  1. πρωτοτυπία concept,

  2. μοναδικότητα,

  3. δυναμικότητα κλάδου,

  4. γνησιότητα,

  5. σύγχρονη και επίκαιρη ιδέα,

  6. κερδοφορία επιχείρησης,

  7. αποφυγή δημιουργίας κοινότυπων franchise π.χ. καφέ σε μία περιοχή με άλλα τόσα καφέ,

  8. αίσθημα εμπιστοσύνης στο branding,

  9. δυναμικότητα και

  10. προοπτικές εταιρείας

review us on google

No Internet Connection