Find a Franchise

Αναζητείστε με βάση τα δικά σας κριτήρια τα franchise concepts σας ενδιαφέρουν!

Search your concept!

Ideales

Το Franchising εξασφαλίζει σταθερότητα, διάρκεια και μεγάλη επιτυχία, υπό την προϋπόθεση φυσικά, ότι οι συντελεστές (δικαιοπάροχος και δικαιοδόχος) θα δουλέψουν ομαδικά, σκληρά, με απόλυτη διαφάνεια και με μοναδικό γνώμονα το κοινό καλό. Έτσι, οι επιχειρηματίες μπορούν πολύ ευκολότερα να προστατευθούν, να αναπτυχθούν και να προσφέρουν. - Κωνσταντίνος Σταυρίδης, Διευθύνων Σύμβουλος, Ideales

Ένας υποψήφιος επιχειρηματίας έχει να αντιμετωπίσει χιλιάδες θέματα και εμπόδια στο δρόμο του. Εάν επιλέξει το Franchising, παίρνει τη γνώση έτοιμη καθώς του παρέχονται έτοιμες και δοκιμασμένες λύσεις, άρα προστατεύεται πολλαπλά αυξάνοντας κατά πολύ τις πιθανότητες επιτυχίας του στον επιχειρηματικό στίβο.

Το franchising από τη φύση του υποχρεώνει το νέο επιχειρηματία σε συνεχή μάθηση και βελτίωση για να παραμείνει ποιοτικός και παραγωγικός, δηλαδή άκρως ανταγωνιστικός, με διασφαλισμένο μέλλον.

Ποιά είναι τα δέκα (10) πιο σημαντικά σημεία/θέματα που θα πρέπει να διερευνήσουν οι ενδιαφερόμενοι δικαιοδόχοι κατά την επιλογή τους σε ποια αλυσίδα να ενταχθούν, όπως δυναμική κλάδου, μεικτά περιθώρια, υποδομές μητρικής εταιρείας, διαφοροποίηση concept κ.ο.κ.

  1. Κατ’ αρχήν πριν επιλέξει κάποιος ενδιαφερόμενος μια αλυσίδα δικαιόχρησης, θα πρέπει να κάνει μια έρευνα σχετικά με τον τύπο του franchise που ταιριάζει καλύτερα με τους επενδυτικούς περιορισμούς του (ύψος επένδυσης), με την εμπειρία του και με τους στόχους του. Εάν ένας κλάδος δεν του φαίνεται ελκυστικός ή δεν νιώθει ο ίδιος κατάλληλος για να δραστηριοποιηθεί σε αυτόν, είναι καλύτερα να επικεντρωθεί σε εκείνους τους κλάδους που του προσφέρουν μία πιο ικανοποιητική και ρεαλιστική επιχειρηματική ευκαιρία.

  2. Ο υποψήφιος επενδυτής θα πρέπει να κάνει αρχικά μια εκτεταμένη έρευνα, ώστε να μάθει τα πάντα για τον κλάδο που τον ενδιαφέρει, τη δυναμική του και ποια είναι τα μερίδια της αγοράς στην οποία εντάσσεται η εταιρεία. Θα πρέπει επίσης να κάνει μια έρευνα αγοράς και ανταγωνισμού για τον συγκεκριμένο κλάδο στον οποίο ενδιαφέρεται να δραστηριοποιηθεί. Κυρίως πρέπει να αναλύσει εάν και κατά πόσο προβλέπεται περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρίας στην οποία σκοπεύει να επενδύσει, ποιοι είναι οι πιθανοί περιορισμοί της και αν γενικότερα υπάρχει προοπτική στον συγκεκριμένο κλάδο.

  3. Θα πρέπει να προτιμηθεί μια αλυσίδα δικαιόχρησης με έξυπνο και διαφοροποιημένο «concept», με καλά δεμένη οργάνωση και με προϊόντα ή/και υπηρεσίες που έχουν σταθερή και επαναλαμβανόμενη ζήτηση, η οποία θα εξασφαλίσει υψηλή απόδοση στην επένδυση του υποψήφιου δικαιοδόχου. Προφανώς οι καταξιωμένες εταιρίες και οι εξέχουσες επωνυμίες κάνουν τη διαφορά!

  4. Η αλυσίδα δικαιόχρησης θα πρέπει να έχει περάσει επιτυχώς από τον «έλεγχο της αγοράς». Δηλαδή να έχει «χτίσει» όνομα και καλή φήμη καθώς οι καταναλωτές επιλέγουν ευκολότερα μια γνωστή αλυσίδα, διότι αισθάνονται ασφάλεια και νιώθουν οικεία. Η αξία του brand είναι μαγνήτης και βασικός παράγοντας για γρήγορη απόσβεση και υψηλή απόδοση.

  5. Η αλυσίδα θα πρέπει να έχει ουσιαστική γνώση του αντικειμένου της, καθώς και την ικανότητα να τη μεταλαμπαδεύει στους franchisees της. Επίσης, οι ανταγωνιστικές καινοτομίες της μητρικής εταιρίας σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες, η τεχνογνωσία της και το πώς αυτή μεταφέρεται στους franchisees, είναι παράγοντας που πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπ’ όψιν.

  6. Η αλυσίδα θα πρέπει να έχει άριστη οργανωτική δομή τόσο διοικητικά, όσο και στο Δίκτυο Καταστημάτων της. Θα πρέπει να τηρείται αυστηρά μια κοινή γραμμή λειτουργίας στα τμήματα Εμπορικής Διεύθυνσης, Εξυπηρέτησης Πελατών, Προμηθειών, Marketing κ.ά. που θα εξασφαλίζει την ομαλή και αμοιβαία επωφελή συνεργασία Δικαιοπαρόχου και Δικαιοδόχων.

  7. Επίσης, θα πρέπει να εκτιμηθούν οι υποδομές αλλά και τα οικονομικά στοιχεία της μητρικής εταιρίας (θετικοί ισολογισμοί τελευταίων ετών με ανοδική τάση, χαμηλοί δείκτες υποχρεώσεων), τα χρόνια δραστηριοποίησής της στο αντικείμενο, όπως και το πλήθος του δικτύου καταστημάτων, πόσα από αυτά είναι ιδιόκτητα, η γεωγραφική τους διασπορά και τα μελλοντικά πλάνα ανάπτυξης του δικτύου.

  8. Η εκπαίδευση και η οργάνωση θα πρέπει να αποτελούν επίσης σημαντικά κριτήρια για την τελική επιλογή της αλυσίδας δικαιόχρησης. Ο δικαιοπάροχος θα πρέπει να επενδύει συνεχώς στην εκπαίδευση και υποστήριξη των franchisees του με κάθε τρόπο, όπως με αναλυτικά εγχειρίδια λειτουργίας που επεξηγούν και αναλύουν εταιρικές διαδικασίες και συστήματα, συχνές ενημερωτικές συναντήσεις για τα υπάρχοντα και τα νέα προϊόντα, καθώς και περαιτέρω εκπαίδευση σε κάθε εταιρική διαδικασία.

  9. Στη συνέχεια, θα πρέπει να διερευνηθεί αναλυτικά κάθε όρος της σύμβασης. Ακόμα, η σύμβαση franchising θα πρέπει να είναι αναλυτική και σαφής, με αποδεκτούς οικονομικούς όρους, σύμφωνη με τον Κανονισμό Ανταγωνισμού της ΕΕ και η οποία θα καθορίζει όλα τα επί μέρους θέματα όπως όρους ανανέωσης, λύσης, μεταβίβασης, προστασίας περιοχής κ.λπ.

  10. Τέλος, οι συνεργαζόμενοι franchisor και franchisee θα πρέπει να βασίσουν τη συνεργασία τους σε απόλυτη διαφάνεια, ειλικρινείς σχέσεις, συναλλακτικό ήθος και δεοντολογία. Ο συνεχής διάλογος και η ανοιχτή κριτική, βοηθάνε στην καλύτερη συνεργασία και κατανόηση και το όφελος είναι ανεκτίμητο και για τους δύο.