Ρωσσέτος Νικολάκης LANGANO

Βασικό προνόμιο του franchising αποτελεί η αξιοποίηση ενός δοκιμασμένου και ολοκληρωμένου επιχειρηματικού συστήματος, που εγγυάται την επιτυχία των franchisees.

Επιπλέον, παρέχει καλύτερα περιθώρια κέρδους, λόγω οικονομιών κλίμακος.

Τέλος, το όνομα / brand προσελκύει πελατολόγιο και εγγυάται ποιότητα και εξυπηρέτηση για τους franchisees.

review us on google

No Internet Connection