Αλέξανδρος Πουπαλος ired

Υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα στην επιλογή του franchising από έναν επενδυτή / επιχειρηματία. Σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα τα ίδια χαρακτηριστικά του franchising που για κάποιον επενδυτή αποτελούν πλεονεκτήματα, μπορεί για κάποιον άλλον να αποτελούν μειονεκτήματα!

Σε γενικές γραμμές το franchising προσφέρει ευελιξία μικρομεσαίας επιχείρησης, ενώ παράλληλα έχει τα πλεονεκτήματα ενός μεγάλου επιχειρηματικού δικτύου.

Αυτό σίγουρα επιτρέπει στον επιχειρηματία να ελαχιστοποιήσει το όποιο ρίσκο έχει μία επένδυση.

Τέλος, όταν είσαι μέλος ενός δικτύου franchise, μπορείς να σχεδιάσεις πολύ πιο εύκολα τα επόμενα πλάνα επέκτασης και να μεγιστοποιήσεις το κέρδος, από την επιστροφή της αρχικής επένδυσης, πετυχαίνοντας μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις ακόμα καλύτερες οικονομικές συνθήκες σε κάθε νέο σημείο franchise.

review us on google