Find a Franchise

Αναζητείστε με βάση τα δικά σας κριτήρια τα franchise concepts σας ενδιαφέρουν!

Search your concept!

Όμιλος Today Group

Ο Franchisee, άμεσα έχει στη διάθεσή του:

Οργανωμένη δομή εταιρίας, που διαφορετικά δε θα μπορούσε να είχε. Έχει το Σύμβουλο Λειτουργίας που θα τον συμβουλέψει για την άριστη λειτουργία του καταστήματός του, Εκπαιδευτή να εκπαιδεύσει εκείνον και το προσωπικό του, έχει Marketer να του δώσει λύσεις προβολής & ανάπτυξης, Αναλυτή που θα του δώσει κατευθύνσεις για την κερδοφορία.

Τεχνογνωσία & Ανάπτυξη. Αποκτά πρόσβαση σε γνώσεις που δε διαθέτει. Έχει στη διάθεσή του τμήμα RnD που συνεχώς ψάχνει & δημιουργεί νέα προϊόντα, νέες υπηρεσίες και διαδικασίες, προς όφελός του.

Πρόσβαση σε μία μεγάλη ομάδα & οικογένεια. Γίνεται μέλος μίας ομάδας που, όπως είναι και ο ορισμός της, παράγει έργο μεγαλύτερο από το να λειτουργούσε ως μονάδα. Παράλληλα, επωφελείται από ήδη «χτισμένο» πελατολόγιο και προνομιακές εμπορικές συμφωνίες που επιτυγχάνει η μητρική εταιρεία με επώνυμους προμηθευτές λόγω της ισχυρής διαπραγματευτικής της θέσης.

- Θάνος Πιτσινής (Group Development Director), Όμιλος Today Group

Πριν ληφθεί η απόφαση να επενδύει κάποιος σε μία αλυσίδα Franchise, πρέπει να αξιολογήσει τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες τόσο του συστήματος, όσο και του εαυτού του.

Χαρακτηριστικά & Ιδιότητες Franchisee:

Ποιος είναι ο στόχος.

Ποια είναι η κινητήρια δύναμη και ο λόγος που o υποψήφιος επενδυτής θέλει να επενδύσει τα χρήματα του; Αυτό θα πρέπει κατά προτεραιότητα να αναρωτηθεί ώστε αναλόγως των τιθέμενων στόχων ο υποψήφιος να βρει και επιλέξει το αντίστοιχο concept, πόρους & χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.

Διαθέσιμοι Πόροι για την επένδυση.

Πρέπει να είναι ξεκάθαρο πώς θα προκύψουν τα χρήματα για την επένδυση. Εάν προέρχονται από δανεισμό θα πρέπει να πληρούνται οι πιστοληπτικές προϋποθέσεις για το δανεισμό της επένδυσης. Εάν είναι με συνέταιρο, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι (stakeholders) να είναι έτοιμοι για αμοιβαίες υποχωρήσεις για το καλό του καταστήματος/ επένδυσης. Τέλος, αν είναι με ίδια κεφάλαια που προέρχονται από τις οικονομίες της οικογένειας πρέπει η επένδυση να είναι το 70% του διαθέσιμου ποσού.

Θα συμμετέχει ενεργά στη λειτουργία του καταστήματος;

Ένα κατάστημα είναι εξαιρετικά απαιτητικό στην καθημερινότητά του. Δεν είναι απαραίτητο κάποιος να κάνει παραγωγή (αν και πρέπει να ξέρει για να αξιολογήσει το τελικό αποτέλεσμα), αλλά πρέπει να αφιερώνει χρόνο για να εξασφαλίζει την άριστη εξυπηρέτηση, την άριστη εικόνα και το άριστο τελικό προϊόν. Εάν δεν έχει σκοπό να το κάνει ο ίδιος, πρέπει να έχει προκαθορίσει ποιος θα είναι αυτός που θα αναλάβει τον εποπτικό ρόλο.

Έχετε ικανότητες διαχείρισης & ηγεσίας – βλέπετε τον εαυτό σας ως μέλος μία ομάδας;

Όση βοήθεια, υποστήριξη ή τεχνογνωσία παρέχει ο Franchisor, η επιτυχία ή όχι του καταστήματος οφείλεται στη διαχείρισή του. Πρέπει ο υποψήφιος Franchisee να τηρεί τις προδιαγραφές, να αξιολογεί το προσωπικό του, να λειτουργεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του σήματος, να δέχεται οδηγίες και κατευθύνσεις εποικοδομητικά και τέλος να λειτουργεί ως πρότυπο για την ομάδα του και το σήμα που θα εκπροσωπήσει. Μην ξεχνάτε η όποια σας πράξη συνδέεται άμεσα με ένα brand και το αντίστροφο.

Θέλω τη διαφοροποίηση ή να ακολουθήσω το momentum της αγοράς;

Έστω το Momentum αυτή τη στιγμή επικεντρώνεται στον κλάδο της εστίασης. Η απόφαση που πρέπει να παρθεί είναι να ξεκινήσει κάποιος τη λειτουργία ενός επώνυμου καταστήματος βάσει της τάσης αυτής και να προσδοκά σε συγκεκριμένο προφίλ πελατών διεκδικώντας έτσι μερίδιο από μία ήδη κατανεμημένη αγορά ή να τολμήσει τη διαφοροποίηση που μπορεί να είναι κάτι έμμεσα δυναμικό, θέλει συγκεκριμένο χρόνο ωρίμανσης αλλά θα τον κάνει πρωτοπόρο στην τοποθέτηση της αγοράς.

Χαρακτηριστικά και ιδιότητες συστήματος Franchise

Εδώ τα πράγματα είναι συγκεκριμένα, μετρήσιμα και απλά.

Διαφοροποιείται το concept βάσει της αγοράς;

Ποια είναι αυτά τα χαρακτηριστικά που προσφέρονται ώστε να προ(σ)καλέσει τον πελάτη να αγοράσει από το κατάστημα του Brand. Αντιδρά στις ανάγκες της αγοράς, δημιουργεί τάσεις; Υπάρχει συγκεκριμένος λόγος για να πιστέψεις στο Brand (Reason To Believe);

Πόσο καιρό δραστηριοποιείται στην αγορά;

Σε ένα εξαιρετικά ανταγωνιστικό περιβάλλον, όσο ωριμάζει ένα σήμα, τόσο συγκεντρώνει χαρακτηριστικά «επιβίωσης», όπως είναι η προσαρμογή σε μεταβαλλόμενες συνθήκες, εκπαίδευση, επένδυση σε προσωπικό.

Ποιος είναι ο ρυθμός ανάπτυξης της αλυσίδας;

Ο ρυθμός ανάπτυξης της αλυσίδας αποτελεί έναν εκ των σημαντικότερων δεικτών μιας επιχειρηματικής οντότητας. Μπορεί λοιπόν, ένας φαινομενικά ταχύς ρυθμός, να φαίνεται αξιοσημείωτος, παρ’ όλα αυτά στο υπό εξέταση brand ενέχεται ο κίνδυνος να μην έχει δοκιμαστεί στην αγορά. Επιπρόσθετα θα πρέπει να αναλυθεί ο αριθμός καταστημάτων συνδυαστικά με το προσφερόμενο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο προς τον τελικό καταναλωτή. Και στο σημείο αυτό θα πρέπει να μην παραμερίζουμε τους βασικούς δείκτες που θα κρίνουν πότε θα γίνει η απόσβεση της επένδυσης αλλά και την αντιμετώπιση των «παιδικών ασθενειών». Πώς θα καταφέρει να δημιουργήσει το απαιτούμενο πλαίσιο και να παρακολουθεί ενεργά την πορεία των ενταγμένων καταστημάτων, πώς αντιδρά σε συνθήκες πίεσης & κυρίως πόσο κοντά είναι στους συνεργάτες της όταν ανοίγουν με ταχύ ρυθμό καταστήματα;

Ποια υποστήριξη παρέχει η μητρική εταιρία, ποια είναι η οργάνωση και οι υποδομές της;

Όσο αναπτύσσεται μία αλυσίδα, τόσο προκύπτουν άμεσες ανάγκες στη δομή και τη λειτουργία της. Έχει ικανό προσωπικό να εκπαιδεύσει, αξιολογήσει το προσωπικό και τον Franchise, έχει πόρους να παρακολουθούν και να συμβουλεύουν τη λειτουργία ενός καταστήματος, έχει την ικανότητα να βρίσκει νέα άριστα προϊόντα, άριστους προμηθευτές & άριστη προώθηση;

Τέλος, το σημαντικότερο, πότε θα γίνει η επιστροφή της επένδυσής μου (ROI) και με ποια στρατηγική;

Ποιο είναι το τελικό ποσό της επένδυσης, ποια είναι τα περιθώρια κέρδους, ποια είναι η στρατηγική για την απόσβεσή της, ποιες είναι οι ενέργειες που μου παρέχονται ώστε να αποσβέσω πιο γρήγορα και φυσικά;