Find a Franchise

Αναζητείστε με βάση τα δικά σας κριτήρια τα franchise concepts σας ενδιαφέρουν!

Search your concept!

ALTER EGO franchise

Ο αυτόνομος επιχειρηματίας οφείλει να συλλάβει την ιδέα και να την οργανώσει από την αρχή. Με το franchising είναι όλα έτοιμα. Όλα εκτελούνται βάση εγχειριδίου. Ο αυτόνομος επιχειρηματίας εκπαιδεύει μόνος του το προσωπικό. Στο franchising, αυτό είναι δουλειά του franchisor. - Θοδωρής Παναγιωτοπουλος alter ego

Στο franchising, οι προμήθειες έρχονται από συγκεκριμένους προμηθευτές και θεωρητικά ο εφοδιασμός των καταστημάτων είναι συμβατικά κατοχυρωμένος. Ο αυτόνομος επιχειρηματίας πρέπει μόνος του να επιλέξει προμηθευτές. Έχει περιθώριο να κάνει έρευνα αγοράς, αλλά δεν μπορεί να επιτύχει τις οικονομικές κλίμακες που συνήθως επιτυγχάνει ο franchisor (αγοράζοντας μεγαλύτερες ποσότητες, εξασφαλίζει και καλύτερες τιμές).

Την προβολή ενός αυτόνομου καταστήματος την αναλαμβάνει ο επιχειρηματίας μόνος του. Στο franchising, το σήμα προβάλλεται από όλους. Βέβαια, και στη δεύτερη περίπτωση, η προβολή πληρώνεται. Ωστόσο, η δαπάνη επιμερίζεται σε πολλούς.

Ποιά είναι τα δέκα (10) πιο σημαντικά σημεία/θέματα που θα πρέπει να διερευνήσουν οι ενδιαφερόμενοι δικαιοδόχοι κατά την επιλογή τους σε ποια αλυσίδα να ενταχθούν, όπως δυναμική κλάδου, μεικτά περιθώρια, υποδομές μητρικής εταιρείας, διαφοροποίηση concept κ.ο.κ.

 1. Η επιχείρηση που θα προχωρήσει στην ανάπτυξη ενός επιτυχημένου franchise, πρέπει να προσφέρει κάτι πραγματικά καινοτόμο και μοναδικό στην αγορά, να ικανοποιεί ανάγκες ή επιθυμίες ενός σχετικά μεγάλου τμήματος της αγοράς και να διατηρεί μία διαρκή ανταγωνιστικότητα.

 2. Ένα επιτυχημένο franchise συνεπώς ένα επιτυχημένο δίκτυο στηρίζεται στην ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού. Απαραίτητη προϋπόθεση για την οικοδόμηση και συνεχή ανάπτυξη ενός δικτύου είναι η επένδυση σ ένα τμήμα εκπαίδευσης, που χαρακτηρίζεται από συνέπεια, διάρκεια, εξέλιξη και ποιότητα.

 3. Απαραίτητη είναι επίσης η ύπαρξη ενός πλάνου ανάπτυξης δικτύου αλλά και η προσεκτική επιλογή των τοποθεσιών των καταστημάτων.

 4. Σύμβαση σε μία πιο ισορροπημένη βάση, καλύπτοντας παράλληλα, όσο το δυνατόν καλύτερα τις ανάγκες μεταξύ franchisor-franchisees και αντανακλώντας το πνεύμα καλής συνεργασίας μεταξύ των μερών με μακροπρόθεσμα οφέλη για το δίκτυο.

 5. Η οργανωτική υποδομή, οι δυνατότητες απρόσκοπτης διανομής εμπορευμάτων και υπηρεσιών

 6. Η δυνατότητα ανάπτυξης των franchisees (Ειδικά προγράμματα, που διευκολύνουν υφιστάμενους franchisees να επανεπενδύουν τα κέρδη τους στο δίκτυο)

  Σύστημα πιστότητας - loyalties : Ένα επιτυχημένο franchise πρέπει να δημιουργεί συστηματικά δεσμούς με τους πελάτες του. Σκοπός είναι να εφαρμόζει επιτυχημένα συστήματα loyalties ώστε να αυξάνει την πιστότητα των πελατών κάτι το οποίο αποτελεί το ουσιαστικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ενός δικτύου.

 7. Η ύπαρξη ικανού αριθμού ιδιόκτητων καταστημάτων :Ένα δίκτυο δεν μπορεί να στηρίζεται μόνο σε καταστήματα franchise πρέπει να έχει έναν ικανοποιητικό αριθμό ιδιόκτητων καταστημάτων. Τα εταιρικά και τα franchise καταστήματα ενέχουν συμπληρωματικές ιδιότητες προσφέροντας πολλά στη ανάπτυξη καινοτομιών προς όφελος του δικτύου. Τα εταιρικά καταστήματα δίδουν τη δυνατότητα πιλοτικών εφαρμογών σε επίπεδο οργάνωσης ή και νέων προϊόντων και υπηρεσιών, δημιουργίας νέων τύπων καταστημάτων, ανάλυσης, λειτουργικής γνώσης και ειδίκευσης. Παράλληλα, τα franchise καταστήματα συνεισφέρουν σε δύναμη, ιδέες, νέες προτάσεις, που είναι αναγκαίο να ελεγχθούν στα εταιρικά καταστήματα, πριν εφαρμοστούν στο δίκτυο.

 8. Οι επενδύσεις κυρίως στο τμήμα επικοινωνίας και marketing: Χωρίς ανάγνωση της αγοράς και εφαρμογής πρακτικών επικοινωνίας δεν είναι δυνατή η βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς, αλλά και η ενίσχυση των σημείων διαφοροποίησης από τον ανταγωνισμό.

 9. Η επιχειρησιακή ηθική και το αμοιβαίο όφελος.

 10. Η οικοδόμηση μιας εταιρικής κουλτούρας, διαλόγου και επικοινωνίας αξιοποιώντας δημιουργικά τις προτάσεις, τις εμπειρίες, τις γνώσεις, τους προβληματισμούς όλων των συντελεστών του δικτύου.