εμπορικο σημα brand

Σήμα είναι κάθε σημείο επιδεκτικό γραφικής παραστάσεως, ικανό να διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας επιχειρήσεως από εκείνα άλλων επιχειρήσεων.

Μπορούν να αποτελέσουν σήμα ιδίως οι λέξεις, τα ονόματα φυσικών ή νομικών προσώπων, τα ψευδώνυμα, οι απεικονίσεις, τα σχέδια, τα γράμματα, οι αριθμοί, οι ήχοι, συμπεριλαμβανομένων των μουσικών φράσεων, το σχήμα του προϊόντος ή της συσκευασίας του.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ:

Ι. ΚΑΡΠΟΥΖΑΚΗ - Μ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Λ. Αλεξάνδρας & Καβάσιλα 9, Αθήνα, 11473

T (210) 64 31 315

F (210) 64 31 316

review us on google

No Internet Connection