Find a Franchise

Αναζητείστε με βάση τα δικά σας κριτήρια τα franchise concepts σας ενδιαφέρουν!

Search your concept!

Νέες Λύσεις, Τάσεις και Προοπτικές

Σε συνέχεια της ραγδαίας ανάπτυξης και διάδοσης του θεσμού του franchising στη χώρα μας, μετά από αρκετά καταλυτικά γεγονότα και σε συνδυασμό με την παγκόσμια οικονομική ύφεση, την αύξηση της κοινωνικής ευαισθησίας σε θέματα περιβάλλοντος, καθώς και τις επαναστατικές και καινοτομικές προσεγγίσεις της Νέας Οικονομίας, σηματοδοτείται μια νέα εποχή στα επιχειρηματικά δρώμενα με σαφές και ισχυρό αντίκτυπο στην κοινότητα του franchising.

New Franchise Business Agenda

Οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης και επιχειρηματικότητας έχουν πλέον ισοπεδωθεί. Όταν το θέμα της βιωσιμότητας τίθεται προ των πυλών, οι νέες ιδέες δίνουν την θέση τους σε πλέον βασικά ζητήματα, όπως η συμπίεση του κόστους. Όταν μας απασχολούν οι εμπορικές απαιτήσεις μας και όταν οι πληρωμές μας απαιτούν πιο προσεκτικούς ισχυρισμούς, ποιος έχει διάθεση για νέα επιχειρηματικά σχήματα, δραστηριοποιήσεις, βελτίωση της ποιότητας;

Διαφωνούμε, και πιθανόν και εσείς. Όταν τα εμπόδια και οι δυσκολίες μεγεθύνονται, αναμφισβήτητα, πρώτη προτεραιότητα αποκτά η διασφάλιση της βιωσιμότητας. Στην περίπτωση αυτή, όμως, οι γρήγορες λύσεις αφορούν σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα κάποιων μηνών. Τώρα, πλέον, περισσότερο από ποτέ είναι επιτακτική η ανάγκη για γένεση, σχεδιασμό και υλοποίηση καινοτομικών και ορθά τεκμηριωμένων επιχειρηματικών πλάνων ανάπτυξης και αναδιοργάνωσης. Στο ανωτέρω πλαίσιο παρουσιάζουμε κάποιες από τις πλέον νεωτεριστικές προτάσεις με σκοπό να αποτελέσουν αφετηρία πραγματοποιήσιμων και αποτελεσματικών πλάνων.

Η Νέα Οικονομία

Οι εξελίξεις στο χώρο της Πληροφορικής έχουν φέρει επανάσταση στον τρόπο σκέψης και οργάνωσης. Οι παραδοσιακές οργανωτικές δομές και συστήματα διοίκησης έχουν καταστεί απηρχαιωμένα. Δεν ισχυριζόμαστε ότι είναι εύκολο να μεταλλαχθεί μια απλή επιχείρηση σε πρωτοστάτη της νέας οικονομίας, ούτε ισχυριζόμαστε ότι το κοτοπουλάδικο της γειτονιάς οφείλει να εγκαταστήσει ένα call center – αν και μπορεί να το αναθέσει outsourcing, και φυσικά δεν προσανατολιζόμαστε στην δημιουργία ενός εταιρικού website.

Τα νέα συστήματα, τόσο σε επίπεδο software, όσο και σε hardware, αποτελούν οικονομικές και ταυτόχρονα φιλικές και εύκολα αποδεχτές λύσεις. Web cloud παραγγελίες προσδίδουν ταχύτητα, παραγωγικότητα και μηδενισμό λαθών από πωλητές και επιθεωρητές πωλήσεων. Πληροφοριακά Συστήματα συντονίζουν και βελτιστοποιούν τα καταστήματα των δικτύων, μειώνουν τον συνολικό όγκο των αποθεμάτων και αυξάνουν το επίπεδο της εξυπηρέτησης των πελατών. Συστήματα E.R.P. – Enterprise Resources Planning προσδίδουν έλεγχο και πραγματοποιούν τις προσδοκίες των M.I.S. και των πληροφοριών που απαιτεί η Διοίκηση, σε επίπεδο κεντρικών υπηρεσιών. Συστήματα C.R.M. – Customer Relationship Management οργανώνουν το τμήμα πωλήσεων και αυξάνουν την παραγωγικότητα και τον έλεγχο. Συστήματα F.R.M. – Franchise Relationship Management υποστηρίζουν την ανάγκη διαχείρισης των υποψηφίων και υφισταμένων franchisees. Η βελτίωση του τζίρου μέσω αύξησης της πιστότητας – loyalty – των πελατών ή μέσω συμπληρωματικών πωλήσεων – cross selling – γίνεται, πλέον, εφικτή, με την υιοθέτηση C.R.S. – Customer Relationship Strategy, η οποία αφορά ολοκληρωμένα προγράμματα ενίσχυσης και βελτιστοποίησης των σχέσεων με τους πελάτες (One to One Marketing). Η παρουσία στο διαδίκτυο, από όποια οπτική γωνία εάν ειδωθεί, αποτελεί αναγκαιότητα, αφού προσδίδει ένα εναλλακτικό τρόπο πωλήσεων ή επικοινωνίας, ο οποίος έχει αποκτήσει εξαιρετική απήχηση στους καταναλωτές.

Πρέπει να γίνει σαφές ότι τα άρθρα, βιβλία και συστήματα που περιγράφουν παραδοσιακές αρχές δεν είναι τίποτα άλλο παρά σαν τα στρατιωτικά κιτρινιασμένα εγχειρίδια οργάνωσης και ανήκουν στην ιστορία του management.

Το Internet είναι για όλους

Είναι πλέον αντιληπτό απ’ όλους ότι την ανάπτυξη της τεχνολογίας ακολουθεί πλέον με τους ίδιους ρυθμούς η αλλαγή της καταναλωτικής συμπεριφοράς. Ο καταναλωτής έχει διαμορφωθεί σε «netizen». Το Internet συνδέει καταναλωτές με στόχο τις εμπορικές πράξεις, και αποτελεί διαδεδομένο και ταχύ τρόπο επικοινωνίας. Αξιοποιείστε τις νέες τεχνολογίες για την οργάνωση της επιχείρησής σας, δώστε την σωστή παρουσία στο διαδίκτυο με σωστές δαπάνες και εστιασθείτε στα νέα κανάλια διανομής και προώθησης.

Αναθεωρήστε τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεστε τους ανθρώπινους πόρους σας

Σε διεθνές επίπεδο τα μεγαλοστελέχη και οι CEO έχουν σταματήσει να μη - κάνουν – λάθη και οι απογειωμένες αμοιβές τους έχουν προσγειωθεί, αφήνοντας και μερικές δεκάδες εκατομμύρια δολάρια σε πολλούς απ’ αυτούς. Το φαινόμενο αυτό, σε πολύ μικρότερη έκταση, παρουσιάσθηκε και στη χώρα μας. Αρχικά αισιόδοξες επιχειρηματικές προσπάθειες στο χώρο του διαδικτύου, πάγωσαν, συγχωνεύθηκαν ή προέβηκαν σε οριστική διάλυση. Επεκτατικές κινήσεις ομίλων σε χώρους άσχετους από την κύρια δραστηριότητά τους απέβησαν μάταιες. Αλυσίδες που δεν εκπλήρωναν τις απαιτήσεις του franchising για ύπαρξη τεχνογνωσίας, υποστήριξης και αποκλειστικότητας προϊόντων, στο χώρο της θέρμανσης – κλιματισμού, αισθητικής και αδυνατίσματος, παιδικών υποδημάτων, videoclubs, γυμναστηρίων, γυναικείων αξεσουάρ, μικροεπισκευών αυτοκινήτων κ.ο.κ. διαμόρφωσαν μια σειρά από ανεκπλήρωτες απαιτήσεις.

Ο ανθρώπινος παράγοντας αποτελεί έναν από τους κύριους παράγοντες επιτυχίας. Τα βάρος στην προσπάθεια αναδιοργάνωσης ή ανάπτυξης της επιχειρηματικής ιδέας δεν είναι δυνατόν να το αναλάβει ένα άτομο, είτε είναι ο επιχειρηματίας, είτε το στέλεχος – φαινόμενο. Το παιχνίδι κρίνεται σε συλλογικό επίπεδο. Τα, δε, στελέχη της μεσαίας βαθμίδας, λόγω εμπειρίας και εξοικείωσης με την καθημερινότητα δίδουν τις πλέον ρεαλιστικές και αποτελεσματικές λύσεις, κάτω από τις κατάλληλες συνθήκες που διαμορφώνει η Διοίκηση.

Επιπλέον, η περίοδος των «παχιών αγελάδων» έχει περάσει. Συμπίεση του κόστους και επιβράβευση της παραγωγικότητας διαμορφώνονται ως απαιτήσεις. Ο έλεγχος και η αντικειμενική αξιολόγηση είναι εφικτά, μέσω των πληροφοριακών συστημάτων και οι απαιτήσεις γίνονται ολοένα και πιο υψηλές. Δεν είναι τυχαίο ότι εταιρείες παγκοσμίου κύρους έχουν θεσμοθετήσει ετήσιες απολύσεις σε ποσοστά της τάξεως του 10%. Οι αξιολογήσεις του προσωπικού, η καθιέρωση προγραμμάτων εκπαίδευσης και οι απαιτήσεις για ουσιαστική συμμετοχή τους στην εταιρεία με προτάσεις και αυξημένη αποτελεσματικότητα έχουν καταστεί κοινός παρανομαστής για τις εταιρείες που αντιλαμβάνονται τα νέα επιχειρηματικά δρώμενα.

Δεν μπορείτε να ζήσετε μακριά από τους Πελάτες σας

Η τάση για περιορισμό των διαφημιστικών κονδυλίων, οι αυξημένες δυνατότητες και τα χαμηλά κόστη των βάσεων δεδομένων και των συστημάτων C.R.M. έχουν, πλέον, επιτρέψει την διαμόρφωση μιας νέας στρατηγικής κατά την προσέγγιση των καταναλωτών. Οι επιστήμες της επικοινωνίας και της ανθρώπινης – καταναλωτικής – συμπεριφοράς σε συνδυασμό με την αύξηση του βιοτικού επιπέδου, που συνεπάγεται περισσότερες πληροφορίες και γνώση από τους καταναλωτές, έχουν διαμορφώσει το πλαίσιο για μια εκ νέου αντιμετώπιση των πελατών μας. «Ο Πελάτης έχει, πλέον, περισσότερο δίκιο. Διότι ξέρει – ή νομίζει και θέλει να συμμετέχει και να αναγνωρίζεται.» Προσωποποιημένα μηνύματα και ειδικές προσφορές και προτάσεις που απευθύνονται και εκπληρώνουν τις μοναδικές ανάγκες του καθενός, αλληλεπιδράσεις με τους καταναλωτές, οι οποίοι ερωτώνται για το τι και πως το θέλουν, προσαρμοσμένα – customized – προϊόντα και υπηρεσίες, χαρακτηρίζουν την επικοινωνία στα Μ.Μ.Ε. και τις ενέργειες Direct Marketing, στα πλαίσια του One to One Marketing.

Επιπλέον, σχεδιάζονται και καθιερώνονται αμφίδρομοι τρόποι επικοινωνίας με τους καταναλωτές, μέσω διαγωνισμών, newsletter, loyalty cards & schemes, members clubs, web newsgroups, κ.λπ. οι οποίοι πέρα από τις σχέσεις που δημιουργούν προσφέρουν και πηγές άντλησης στοιχείων και προτιμήσεών τους.

Οι Πελάτες σας θέλουν να νιώθουν μοναδικοί, θέλουν να νιώθουν ότι συμμετέχουν, θέλουν να μετράει η γνώμη τους, θέλουν να νιώθουν ότι τους δίδεται σημασία.

Διαφοροποίηση & Καινοτομία

Η ολοένα αυξημένη ένταση του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος και η έλλειψη καινοτομίας και «εφευρετικής» επιχειρηματικότητας έχει διαμορφώσει μια κατάσταση στην αγορά, η οποία χαρακτηρίζεται από πλήθος παρόμοιων επιχειρήσεων, οι οποίες διαφοροποιούνται ελάχιστα και κυρίως στους τομείς των τιμών και της εξυπηρέτησης των καταναλωτών και πελατών.

Διαφοροποιημένα και «ξεχωριστά» επιχειρηματικά concepts σπανίζουν, και όταν ξεκινήσουν, γρήγορα, βρίσκουν πολλούς αντιγραφείς. Υπάρχει η οδός της αναπαραγωγής επιτυχημένων ιδεών με καλύτερο τρόπο, άλλωστε ο εκάστοτε πρωτεργάτης διακρίνεται, πάμπολλες φορές, από υποδιέστερα οικονομικά αποτελέσματα από τον δεύτερο στη σειρά, καθώς ο πρώτος επιβαρύνεται από το κόστος του R&D, με οιοδήποτε μορφή και αν το αντιμετωπίσουμε. Ωστόσο, οι καινοτομικές και παράλληλα βιώσιμες προσεγγίσεις νέων αγορών, οι οποίες αντιμετωπίζουν τις συνεχώς αυξημένες απαιτήσεις και προσδοκίες των καταναλωτών, χαρακτηρίζονται από σημαντικά πλεονεκτήματα και «τοποθετούνται», από την αρχή, δυνατά στην αγορά.

Παράλληλα, η αέναη βελτίωση του product & services mix στο καταναλωτικό κοινό που απευθύνεται η εκάστοτε επιχείρηση, σε συνδυασμό με συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας των προϊόντων, υπηρεσιών και εξυπηρέτησης την καθιστούν υγιή και χαράζουν την αναπτυξιακή πορεία της.

Η συνεχής παρακολούθηση και ανάλυση των τάσεων της αγοράς και η μελέτη του ανταγωνισμού και του κλάδου σε εθνικό και διεθνές επίπεδο προσδίδουν τις απαραίτητες πληροφορίες προκειμένου να δημιουργηθούν νέες ιδέες και να ληφθούν αποφάσεις που θα διασφαλίσουν το κρίσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα – Sustainable Success Advantage.

New Business Keywords

Νέα Προσέγγιση της Πελατειακής Μάζας. Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στην Οργάνωση & Λειτουργία των Επιχειρήσεων. Προσεκτική Παρουσία στο Διαδίκτυο. Διαχείριση των Ανθρώπινων Πόρων & Αυξημένες Απαιτήσεις. Διαφοροποιημένα Concepts. Στοχοποίηση, Ποσοτικοποίηση και Συνεχής Παρακολούθηση των Επιχειρηματικών & Επιχειρησιακών Δεικτών Απόδοσης. Αέναη Βελτίωση.