Κρίσιμοι Παράγοντες Επιτυχίας

Οι κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας κατά την ανάπτυξη και τη λειτουργία ενός δικτύου λιανικής αναλύονται στα εξής επιμέρους σημεία:

  • καθορισμός οράματος και στρατηγικών στόχων

  • πλάνο υλοποίησης - χρονοδιάγραμμα εργασιών

  • συνεχής πληροφόρηση

  • δέσμευση και υποστήριξη της διοίκησης

  • υψηλός βαθμός συμμετοχής στελεχών πρώτης γραμμής

  • χρήση εξειδικευμένων συμβούλων

  • συνεχή περιοδική αξιολόγηση

review us on google

No Internet Connection