Διαχείριση προσωπικών δεδομένων

Franchising.GR – WiZION GROUP ΕΠΕ

Φανερωμένης 4, Χολαργός, 15561

2106540681,

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών του Franchising.GR υπόκειται στους όρους του παρόντος, καθώς και από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού (Ν. 2472/1997) και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ), όπως και του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.

Σε κάθε περίπτωση το Franchising.GR διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος επισκέπτης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μη, χρησιμοποιεί το Franchising.GR.

Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγει το Franchising.GR είναι τα ακόλουθα:

Προσωπικά δεδομένα: Ο κάθε επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στο Franchising.GR χωρίς να δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία. Θα χρειαστούμε προσωπικά δεδομένα (το e-mail σας, ένα όνομα και ένα τηλέφωνο) μόνο αν επιθυμήσετε περαιτέρω ενημέρωση για κάποιο franchise concept, τα οποία είναι και τα μοναδικά στοιχεία που συγκεντρώνουμε και αποτελούν μη ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που αφορούν στοιχεία αναγνώρισης και αποθηκεύονται στα αρχεία μας μόνο αν επιβεβαιώσετε (μέσω confirmation link) την συγκατάθεσή σας και φυσικά όποτε επιθυμείτε τα διαγράφουμε ή / και τα ανανεώνουμε (update).

IP Διευθύνσεις: H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ έχει πρόσβαση στο Internet και στη συνέχεια στο Franchising.GR αξιοποιείται αποκλειστικά για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων και την ασφάλεια περιήγησης.

Cookies: Για να μπορούν να προσφέρουν προσωποποιημένη εξυπηρέτηση, οι περισσότερες μεγάλες εταιρείες χρησιμοποιούν αλφαριθμητικά αρχεία αναγνώρισης, τα λεγόμενα cookies. Τα cookies χωρίζονται σε μόνιμα και session: τα μόνιμα cookies παραμένουν στο σκληρό σας δίσκο και αφού τελειώσετε την επίσκεψή σας, μνημονεύοντας μια μεγάλη γκάμα στοιχείων τα οποία χρησιμοποιούνται για την επόμενη επίσκεψη. Τα session cookies χρησιμοποιούνται μόνο για να αναγνωρίσουν ότι μπαίνετε στο site, ώστε να μη χρειάζεται να σας ζητείτε password σε όλες τις σελίδες που περιλαμβάνουν συναλλαγή στοιχείων. Αυτά σβήνονται αμέσως αφού φύγετε από το site. Το Franchising.GR χρησιμοποιεί μόνιμα cookies με στόχο μόνο την ταχύτερη πλοήγησή σας.

Τρίτοι προμηθευτές (third party vendors), συμπεριλαμβανομένης της Google, μπορούν να εμφανίζουν διαφημίσεις του Franchising.GR σε ιστοτόπους στο διαδίκτυο. Για το λόγο αυτό, το Franchising.GR και τρίτοι προμηθευτές (third party vendors), συμπεριλαμβανομένης της Google, μπορούν να κάνουν χρήση cookies για την ενημέρωση, βελτιστοποίηση και προβολή διαφημίσεων που βασίζονται σε προηγούμενη επίσκεψη του χρήστη στο website του Franchising.GR καθώς και για ενέργειες επαναληπτικού marketing (Remarketing).

Γενικοί όροι προστασίας των προσωπικών δεδομένων

Το Franchising.GR διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας και δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές, εκτός αν εσείς επιθυμείτε ενημέρωση από την εκάστοτε μητρική εταιρεία – franchisor στην οποία και θα δωθούν τα στοιχεία σας μετά από επικοινωνία μαζί σας.

Το Franchising.GR διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία αποστέλλει ο επισκέπτης αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας και μόνο με την συγκατάθεσή του. Ο επισκέπτης μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του. Το Franchising.GR και ειδικότερα το τμήμα marketing είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που εσείς έχετε αποστείλει για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών του.

Με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ασχολούνται μόνον επιλεγμένα στελέχη μας, τα οποία έχουν ενημερωθεί δεόντως για τις νόμιμες υποχρεώσεις τους και την κρατούσα δεοντολογία και μόνον αυτά έχουν πρόσβαση σε βάσεις προσωπικών δεδομένων.

Υπεύθυνος επεξεργασίας

Πλάτων Μαλλικούρτης, Φανερωμένης 4, Χολαργός, 15561, 2106540681,

Εκπρόσωπος Υπευθύνου Επεξεργασίας

Αρμόδιο στέλεχος της εταιρίας μας για θέματα προσωπικών δεδομένων είναι ο Πλάτων Μαλλικούρτης, Φανερωμένης 4, Χολαργός, 15561, 2106540681,

Δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης, αντίρρησης κ.λπ.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να γνωρίζει εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας, να λαμβάνει γνώση του περιεχομένου του τηρούμενου φακέλου του με όλα τα τηρούμενα προσωπικά δεδομένα που το αφορούν και την προέλευσή τους, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τα στοιχεία που περιοδικά προστίθενται ή αφαιρούνται από το φάκελό του και τη λογική κάθε τυχόν αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, αν και όποτε υφίσταται τέτοια (δικαίωμα πρόσβασης του άρθρου 12 ν. 2472/97, όπως ισχύει). Το δικαίωμα πρόσβασης ασκείται με υποβολή έγγραφης αίτησης από τον ενδιαφερόμενο, απευθυνόμενη προς την εταιρεία μας και τον προαναφερθέντα εκπρόσωπό μας, στην οποία θα αναγράφονται ευκρινώς και πλήρως τα στοιχεία του ενδιαφερομένου και θα διευκρινίζεται με ποιο τρόπο ο ενδιαφερόμενος θεωρεί ότι η εταιρία μας έχει συλλέξει και επεξεργάζεται προσωπικά του δεδομένα. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να προβάλλει οποτεδήποτε νόμιμες αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που το αφορούν (δικαίωμα αντίρρησης του αρ. 13 ν. 2472/97, όπως ισχύει).

Για οποιαδήποτε πληροφορία που αφορά στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σας από την εταιρία μας, καθώς και για την περίπτωση που επιθυμείτε να ασκήσετε τα ως άνω δικαιώματά σας, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του νόμου, μπορείτε να απευθύνεστε στην εταιρία μας και συγκεκριμένα στον κ. Πλάτων Μαλλικούρτης, Φανερωμένης 4, Χολαργός, 15561, 2106540681,

review us on google

No Internet Connection