Φορητό Franchise

Brand name που συχνά ανήκει σε υπεράκτια εταιρεία και υπόκειται σε ασταθές ιδιοκτησιακό καθεστώς, λόγω συχνών πτωχεύσεων των εκάστοτε ενοικιαστών του.

review us on google

No Internet Connection