Κακέκτυπο

Κακή αντιγραφή ενός franchise concept, το οποίο δεν διαφοροποιείται πουθενά και δεν πληροί καμιά προδιαγραφή ποιότητας.

review us on google

No Internet Connection