Ορισμοι Franchise

Office-Free

Οι εργαζόμενοι που δεν χρειάζεται να δουλεύουν εντός τεσσάρων τοίχων. (ή και δεν το επιθυμούν.)

Nap Nook

Χώρος που οι εργαζόμενοι μπορούν να ξεκουραστούν κατά την διάρκεια του 8ωρου εργασίας.

Franchise

Όρεξη για εργασία και εκπαίδευσης, ικανότητες επικοινωνίας και τα απαραίτητα χρήματα είναι τα μόνα που χρειάζονται. Επιχειρήσεις χωρίς επένδυση, πλέον, δεν γίνονται και τα δανεικά... κοστίζουν.

Νόμιμος

Ο συμβατός με την επιθυμία του δικαστή που θα του λάχει.

review us on google