Find a Franchise

Αναζητείστε με βάση τα δικά σας κριτήρια τα franchise concepts σας ενδιαφέρουν!

Search your concept!

Franchising, ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ FRANCHISE

Το Franchising συνεχίζει να αποτελεί τον καταλύτη για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, μέσω των επιχειρηματικών συστημάτων που διαθέτουν ισχυρά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και διαφοροποιητικά χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με τη νέα έρευνα που διενέργησε το ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ FRANCHISE, το 2017 ξεκίνησαν τη λειτουργία τους 1150 νέα καταστήματα Franchise, με την συντριπτική πλειοψηφία των νέων επιχειρηματιών να εντάσσονται σε μια αλυσίδα Franchise αποβλέποντας σε μια ασφαλή και αποδοτική «θέση εργασίας». Παράλληλα, συνυπολογίζοντας τις μεταπωλήσεις καταστημάτων Franchise, οι νέες συμβάσεις Franchise για το 2017 υπολογίζονται σε 1500.

Σύμφωνα με τη νέα ετήσια έκθεση που διενέργησε το ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ FRANCHISE, η οποία ανασκοπεί το 2017, παρατηρείται συγκέντρωση της επιχειρηματικότητας στον κλάδο του Franchising, κυρίως ως διέξοδος στην κρίση (δηλ. «αγορά» θέσης εργασίας / επιχειρηματικότητα ανάγκης) - λόγω έλλειψης άλλων επιλογών εργασίας ή/και δυσαρέσκειας των ενδιαφερομένων με την υπάρχουσα απασχόλησή τους, και λιγότερο ως αξιοποίηση των ευκαιριών που πηγάζουν μέσα από αυτή (δηλ. επιχειρηματικότητα ευκαιρίας), καθώς τρείς στους τέσσερεις, ανοίγουν μια επιχείρηση franchise για να αποφύγουν την ανεργία, διαβλέποντας (και ελπίζοντας) ταυτόχρονα σε επιχειρηματική ευκαιρία και καλύτερες προοπτικές.
Οι ειδικές έρευνες και μελέτες που διενεργεί το ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ FRANCHISE, ο μόνιμος μηχανισμός παρακολούθησης και ανάλυσης του κλάδου του Franchising στην Ελλάδα, υπό την αιγίδα του FRANCHISE BUSINESS και με τη συνδρομή των Franchise.GR και Franchising.GR, έχουν ως στόχο την έγκυρη ενημέρωση και ανάλυση, με έμφαση στις αναμενόμενες προεκτάσεις και επιπτώσεις, οι οποίες και προσδιορίζουν τις τάσεις στην αγορά.

Σύμφωνα με τη νέα έρευνα, κατά το 2017 παρατηρήθηκε αφενός σημαντική αύξηση της ζήτησης για το Franchising με τους ενδιαφερομένους - εν δυνάμει δικαιοδόχους να ξεπερνούν το 1,500,000 (αύξηση 10% σε σχέση με το 2016) και με 1500 νέες συμβάσεις franchise, και αφετέρου μικρή συνολική αύξηση στον αριθμό των καταστημάτων των αλυσίδων franchise στα 20,000 (αύξηση 5% σε σχέση με το 2016), ένα πλήθος καταστημάτων που αντιπροσωπεύει ένα συνολικό κύκλο εργασιών της τάξεως των 5 δις.

Ο κλάδος του Franchising συνεχίζει να επιδεικνύει εξαιρετική ανθεκτικότητα τα τελευταία έτη, με σταθεροποίηση του πλήθους των συστημάτων franchise, τα οποία καθορίζονται σε 500 υπολογίζοντας όλες τις εταιρείες με θετικό κύκλο εργασιών εντός του 2017 και σε λιγότερα, όμως, από 250 ως ενεργά συστήματα, δηλ. τις εταιρείες που σύναψαν εντός του 2017 τουλάχιστον μία σύμβαση franchise.

Ταυτόχρονα, οι επιδόσεις των δικτύων franchise κρίνονται ιδιαίτερα αξιόλογες, λαμβάνοντας υπόψη τόσο την εκμηδενισμένη θνησιμότητα των καταστημάτων franchise, όσο και την συνεχή εδραίωση των αλυσίδων franchise, όπως πανηγυρικά αποτυπώθηκε στη τελετή απονομής στα ΒΡΑΒΕΙΑ FRANCHISE 2018.

Το Franchising μονόδρομος για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα

Με περισσότερες από 500,000 επιχειρήσεις, οι οποίες δεν επέζησαν τα τελευταία πέντε έτη, και με την ανεργία να καλπάζει σε ρυθμούς άνω του 30% σύμφωνα με την ΕΚΤ και 20% σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, οι αλυσίδες franchise συνεχίζουν να αναπτύσσονται με σταθερούς ρυθμούς, παρέχοντας συνεχή υποστήριξη και εγγυημένες διαδικασίες που διασφαλίζουν την βιωσιμότητα των δικτύων τους.

Από τη μια μεριά, την τελευταία πενταετία ιδρύθηκαν περισσότερες από 200,000 επιχειρήσεις, με εξαιρετικά μεγάλα ποσοστά θνησιμότητας, με τις 8 στις 10 επιχειρήσεις να κλείνουν μέσα στα δυο πρώτα χρόνια της ζωής τους, και από την άλλη εμφανίστηκαν αρκετές δεκάδες πρωτοποριακά concepts και ξεκίνησαν χιλιάδες νέα καταστήματα franchise. Σύμφωνα με την πρόσφατη έρευνα για το 2017 από το ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ FRANCHISE, το κύριο και πλέον σημαντικό συμπέρασμα αφορά στην εκμηδενισμένη θνησιμότητα των καταστημάτων που έχουν ενταχθεί σε αλυσίδες franchise, καθώς αξιοποιούνται:

  • Οι οικονομίες κλίμακος, με άμεσο αποτέλεσμα την αύξηση των μεικτών περιθωρίων κέρδους.

  • Η τεχνογνωσία και η εμπειρία της μητρικής εταιρείας, με αποτέλεσμα την συμπίεση της αρχικής επένδυσης, την ορθή επιλογή εμπορικού σημείου και τη λειτουργία βάση τυποποιημένων διαδικασιών που ελαχιστοποιούν τα λάθη διαχείρισης.

  • Οι υποδομές της μητρικής εταιρείες που διασφαλίζουν συνεχή υποστήριξη των δικαιοδόχων – ιδιοκτητών των καταστημάτων franchise, σε μια σειρά από λειτουργίες από την διαφήμιση και το marketing, μέχρι τις προμήθειες και την διανομή, όπως και την εκπαίδευση, την διασφάλιση ποιότητας και την συνεχή βελτίωση.

  • Η δύναμη του brand, το οποίο παρέχει στους καταναλωτές εγγύηση value for money, δηλαδή προσφέρει σωστή τιμή και εξασφαλίζει ποιότητα, αλλά και δημιουργεί λόγο αγοράς στο πλαίσιο του lifestyle που ενσαρκώνει.

Τα ανωτέρω προνόμια του Franchising, σε συνδυασμό με τα στατιστικά της αγοράς που δείχνουν μειωμένη θνησιμότητα (κάτω του 8%) στα καταστήματα franchise, εν αντιθέσει με τα αυτόνομα (άνω του 80%), το αναδεικνύουν ως πρώτη επιλογή για όσους διερευνούν το επιχειρείν.

Ταυτόχρονα, ολοένα και περισσότεροι αποφασίζουν ότι μόνο μέσω Franchise θα μπορέσουν να εκπληρώσουν τα επιχειρηματικά και επαγγελματικά τους όνειρα, καθώς πέρα από τα προνόμια που προσφέρει ο θεσμός, οι ενδιαφερόμενοι πλέον χαρακτηρίζονται από καλύτερη κατάρτιση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, προερχόμενοι από ανώτερες και ανώτατες θέσεις στην ιεραρχία ιδιωτικών εταιρειών, αντιλαμβανόμενοι την ασφάλεια και τις εγγυήσεις που παρέχει ο θεσμός.

To Franchising, λοιπόν, αναδεικνύεται όχι μόνο ως μονόδρομος επιχειρηματικής επιλογής και καταλύτης για την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα, αλλά ταυτόχρονα συγκεντρώνει και τις προτιμήσεις των καταναλωτών και ανάγεται ως ο πλέον δυνατός κλάδος στο επιχειρείν.

Συμπίεση αρχικών επενδύσεων και χρηματοδοτήσεις

Οι αρχικές επενδύσεις στο Franchising έχουν μειωθεί σημαντικά τα τελευταία έτη, σε ποσοστό 25% με 50%, λόγω της προσπάθειας των μητρικών εταιρειών να συμπιέσουν το κόστος επένδυσης και να ενισχύσουν τα αναπτυξιακά πλάνα τους, και κυρίως λόγω της ύφεσης στον κλάδο των κατασκευών που οδήγησε τις κατασκευαστικές εταιρείες σε ανταγωνιστικότερες εμπορικές πολιτικές. Επιπλέον, τα entry fees έχουν, επίσης μειωθεί, με πάρα πολλές αλυσίδες να έχουν ακόμα και μηδενικά entry fees, με μέγιστο «ανεκτό από την αγορά» ποσό τα 30 χιλ. Ευρώ. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με τα royalties, τα οποία έχουν σε αρκετές περιπτώσεις μηδενισθεί, σχεδόν πάντα όταν η μητρική εταιρεία προμηθεύει τα καταστήματα, σε συνδυασμό ενίοτε και με τροφοδοσία με το σύστημα της παρακαταθήκης, αλλά και αντικατασταθεί με μια ελάχιστη μηνιαία συνδρομή.

Επιπλέον, δικαιοπάροχες εταιρείες ενισχύουν τις επιχειρηματικές προτάσεις τους παρέχοντας στους ενδιαφερόμενους χρηματοδότηση της αρχικής επένδυσης, δηλ. σημαντικές διευκολύνσεις αναφορικά με την αποπληρωμή αυτής, αλλά και παραχωρώντας την διαχείριση καταστημάτων με μια ελάχιστη χρηματική εγγύηση, εξασφαλίζοντας σταθερή μηνιαία αμοιβή και bonus επί των στόχων.

Πανευρωπαϊκές αλλαγές στο Franchising

Το Ευρωκοινοβούλιο ζήτησε, προσφάτως, με ψήφισμά του από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενισχύσει τη διάδοση του Franchising στην E.E., λόγω της δυνατότητάς του να διαδραματίσει σπουδαίο ρόλο στην ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς στον τομέα του λιανικού εμπορίου και ταυτόχρονα να συνεισφέρει στην αύξηση του ευρωπαϊκού ΑΕΠ, προτείνοντας και διαπιστώνοντας, μεταξύ άλλων:

  • Την επανεξέταση των απαγορεύσεων των μηχανισμών καθορισμού των τιμών στα δίκτυα franchising.

  • Την επανεξέταση του πλαισίου δραστηριοποίησης των μητρικών εταιρειών στο ηλεκτρονικό εμπόριο

  • Την απάλειψη καταχρηστικών όρων στις συμβάσεις δικαιόχρησης και την ενίσχυση της διαφάνειας.

  • Την ενίσχυση της αξιοποίησης του μοντέλου δικαιόχρησης για την ανάπτυξη εκτός συνόρων.

  • Την ανάγκη για κοινή προσπάθεια δικαιοπαρόχων και δικαιοδόχων με στόχο την διατήρηση της κοινής ταυτότητας των αλυσίδων δικαιόχρησης

  • Την διάχυση των πληροφοριών μέσω ενιαίας ηλεκτρονικής πλατφόρμας

Τα νέα δεδομένα για το 2018

Ο Έλληνας καταναλωτής είναι πιο ενημερωμένος από ποτέ, με πρόσβαση σε πολλές και διαφορετικές πηγές πληροφοριών, αλλά και με μειωμένη αγοραστική δύναμη και με πληθώρα επιλογών τόσο σε brands, όσο και σε κανάλια διανομής (π.χ. φυσικό vs ηλεκτρονικό κατάστημα), γεγονότα που τον καθιστούν εξαιρετικά απαιτητικό και με μηδενική ανεκτικότητα σε λάθη.

Ο ανταγωνισμός πλέον δεν περιορίζεται σε επίπεδο τιμών, ποιότητας, ποικιλίας και εξυπηρέτησης, αλλά οικοδομείται πάνω στο ίδιο το brand και αυτή η διαπίστωση έχει ιδιαίτερη σημασία είτε όταν αγοράζουμε / επιλέγουμε ένα προϊόν ή υπηρεσία, είτε όταν αγοράζουμε / επιλέγουμε ένα franchise.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο, οι αλυσίδες franchise υπερέχουν τα μέγιστα έναντι των αυτόνομων καταστημάτων, διαθέτοντας brand και φήμη και κυρίως την γνώση της αναγκαιότητας και την δέσμευση της προσφοράς στον πελάτη ενός ολοκληρωμένου «ταξιδιού» αγοράς, παρέχοντας μια συνολική και συναρπαστική εμπειρία.

Ταυτόχρονα, οφείλουν να αντιμετωπίζουν και τον franchisee με την ίδια και ακόμη περισσότερη προσοχή, και να οικοδομούν γερές σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης και πλήρους συνεργασίας, προσφέροντας ολοένα και περισσότερα και δυνατότερα εργαλεία, τεχνικές και υποστήριξη, που αποτελούν τα όπλα του franchisee στην αρένα του ανταγωνισμού.

Θεωρούμε ως κύριο παράγοντα επιτυχίας την ενίσχυση των δικαιοδόχων, ώστε να διασφαλιστεί η δική τους κερδοφορία και να ενδυναμωθεί η σχέση τους με τις μητρικές εταιρείες δημιουργώντας ένα στιβαρό και πλήρες συνεκτικό δίκτυο, και κυρίως να αυξηθεί ο συνολικός κύκλος εργασιών και να ενισχυθεί η θέση του brand στην αγορά.