Find a Franchise

Αναζητείστε με βάση τα δικά σας κριτήρια τα franchise concepts σας ενδιαφέρουν!

Search your concept!

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ FRANCHISE

To franchise ως ένας ιδιαίτερα δυναμικός και συνεχώς εξελισσόμενος κλάδος προσφέρει συναρπαστικές δυνατότητες, τόσο για όσους αναζητούν μια νέα επαγγελματική πορεία ή μια επενδυτική προοπτική, όσο και για τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να αναπτυχθούν με ταχύτητα και ασφάλεια. Καθώς, δε, η επιτυχία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ικανότητα του franchise concept να προσαρμόζεται στις τρέχουσες τάσεις και ανάγκες της αγοράς, είναι σημαντικό να τις παρακολουθούμε και να προσαρμοζόμαστε ανάλογα.

Η νέα ετήσια έρευνα από το ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ FRANCHISE, το μόνιμο μηχανισμό παρακολούθησης και ανάλυσης του franchising στην Ελλάδα, υπό την αιγίδα του FRANCHISE BUSINESS, και με τη συνδρομή του Franchise.GR, αναδεικνύει τις κορυφαίες τάσεις για τον κλάδο:

Οικονομική Αβεβαιότητα: Η οικονομία χαρακτηρίζεται από έντονες πληθωριστικές τάσεις, και αυτό αποτελεί το μεγάλο «αγκάθι» για την επιχειρηματικότητα, όπως τονίσθηκε και στην εκδήλωση απονομής ΒΡΑΒΕΙΑ FRANCHISE 2024. Η υφιστάμενη κατάσταση κάνει τους ενδιαφερόμενους franchisees πιο προσεκτικούς και επιφυλακτικούς στις αποφάσεις τους και στις επενδύσεις τους. Με την οικονομική αβεβαιότητα να επιβραδύνει τις νέες συμφωνίες, οι δικαιοπάροχοι οφείλουν να επικεντρωθούν στην ενίσχυση της υποστήριξης και της κερδοφορίας τους δικτύου τους για να στηρίξουν την ανάπτυξή τους, δίδοντας βάρος στις θεμελιώδεις επιχειρηματικές δεξιότητες - πωλήσεις, εξυπηρέτηση, ποιότητα, εκπαίδευση και κερδοφορία.

Διαχείριση προσωπικού καταστημάτων: Η εύρεση αξιόλογου προσωπικού και η διατήρησή του αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για την επιτάχυνση της ανάπτυξης και κυρίως για την ομαλή και κερδοφόρο εξέλιξη των καταστημάτων. Οι δικαιοπάροχοι θα πρέπει να επικεντρωθούν στη συμμετοχή των εργαζομένων και στην βελτίωση της οργανωτική κουλτούρας τους, προκειμένου αυξήσουν την αποτελεσματικότητα στις διαδικασίες πρόσληψης και στην ενσωμάτωση του νέου προσωπικού τους. Η διατήρηση των εργαζομένων είναι κρίσιμη για τη σταθερότητα και την ανάπτυξη και γι αυτό απαιτείται ένα περιβάλλον που προάγει την πιστότητα και την παραγωγικότητα.

Ψηφιακές Επενδύσεις: Η τεχνολογία διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στις σύγχρονες επιχειρήσεις, και ειδικά μετά την πανδημία. Οι επιχειρήσεις franchise συνεχίζουν να επενδύουν σε ψηφιακές λύσεις για τη βελτίωση της εμπειρίας των πελατών, τη διαχείριση των λειτουργιών και την ανάπτυξη του δικτύου τους. Οι δικαιοπάροχοι οφείλουν να ξεκινήσουν να αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ) για να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα και την εξυπηρέτηση των πελατών τους, όπως Εφαρμογές Ρομποτικής Διαδικασίας Εργασίας (RPA), Ανάλυση Δεδομένων και Εξόρυξη Γνώσης, Εικονική και Επαυξημένη Πραγματικότητα.

Βιωσιμότητα: Οι καταναλωτές αναζητούν και επιλέγουν όλο και περισσότερο βιώσιμες λύσεις και προϊόντα. Οι επιχειρήσεις franchise λαμβάνουν ολοένα και περισσότερο υπόψη τους τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις των λειτουργιών τους και ενσωματώνουν βιώσιμες πρακτικές στο μοντέλο τους.

Εξατομικευμένη Εμπειρία Πελατών: Οι καταναλωτές αναζητούν πλέον εξατομικευμένες εμπειρίες. Οι επιχειρήσεις franchise οφείλουν να αναπτύσσουν προϊόντα και υπηρεσίες που προσαρμόζονται στις ατομικές ανάγκες και στις προτιμήσεις των πελατών τους. Παράλληλα θα πρέπει να εστιάσουν σε ανθρωποκεντρικές στρατηγικές μάρκετινγκ με στόχο τη δημιουργία αυθεντικών σχέσεων με τους πελάτες τους.

Κοινωνική Ευθύνη: Οι επιχειρήσεις franchise έχουν την ευκαιρία να ξεχωρίσουν δημιουργώντας τοπικές κοινότητες μέσω πρωτοβουλιών και ενεργειών μέσω των καταστημάτων τους και να αναλαμβάνοντας δράσεις κοινωνικής ευθύνης.

Αναθεώρηση Επιχειρηματικού Μοντέλου: Η επανεξέταση και η ενίσχυση των θεμελιωδών επιχειρηματικών κατευθύνσεων και στρατηγικών είναι κρίσιμη, εντός του υφιστάμενου ανταγωνιστικού και υφεσιακού περιβάλλοντος.

Ανάπτυξη σε Νέες Αγορές: Αρκετές αλυσίδες franchise ξεκινούν ή και συνεχίζουν να επεκτείνονται εκτός συνόρων, αναβαθμίζοντας το παγκόσμιο προφίλ τους, αλλά και να διερευνούν νέες αγορές για ανάπτυξη σε άλλα συμπληρωματικά ή παρεμφερή αντικείμενα δραστηριοτήτων.

Μικρή Εστίαση: Ο κλάδος της Μικρής Εστίασης παραμένει ένας δυναμικός τομέας με πολλές ευκαιρίες για ανάπτυξη και επιτυχία, εφόσον οι επιχειρήσεις είναι ικανές να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες και να προσφέρουν καινοτόμες λύσεις στις ανάγκες της αγοράς. Επιπλέον, η εξειδίκευση σε συγκεκριμένα concepts και η προσφορά εξειδικευμένων προϊόντων μπορούν να δημιουργήσουν μια μοναδική ταυτότητα, ενώ η υψηλή ποιότητα εξυπηρέτησης μπορεί να κερδίσει την προτίμηση των πελατών.

Λιανική: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να προσαρμοστούν στις αλλαγές στις τάσεις των καταναλωτών και στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Επίσης, πρέπει να αναγνωρίσουν τη σημασία των social media ως καναλιού πωλήσεων και να ενσωματώσουν νέες τεχνολογίες για να κρατήσουν τους πελάτες τους. Παράλληλα, το φυσικό κατάστημα πρέπει να εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς, παρέχοντας εμπειρίες αγορών που ξεπερνούν τις απλές αγορές.

Υπηρεσίες Ευεξίας: Η υγεία και η ευεξία έχουν γίνει προτεραιότητα για πολλούς καταναλωτές. Οι επιχειρήσεις franchise σε κλάδους όπως η υγιεινή διατροφή, τα γυμναστήρια και οι υπηρεσίες ευεξίας χαρακτηρίζονται από μεγάλες ευκαιρίες ανάπτυξης.

Προοπτικές Ανάπτυξης

Οι προοπτικές για το franchise είναι ευοίωνες, καθώς δρομολογεί μία ασφαλή πορεία για όσους επιθυμούν να ξεκινήσουν την δική τους επιχείρηση. Η συνεργασία με μητρικές εταιρείες που διαθέτουν εμπειρία και τεχνογνωσία ενισχύει την θέση των δικαιοδόχων στην αγορά και τους παρέχει την αναγκαία ευελιξία και προσαρμοστικότητα.

Το franchise συνεχίζει να προσαρμόζεται στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς και να εκμεταλλεύεται τις ευκαιρίες που προκύπτουν, με το 2024 να είναι έτος ευκαιριών και συγκρατημένης αισιοδοξίας. Αναμένεται να ενισχύσει το ρόλο του ως καταλύτης για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, συμβάλλοντας στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, με την αξιοποίηση των τεχνολογικών εξελίξεων, την επανεξέταση και την αναδιοργάνωση των στρατηγικών, την εστίαση στην καινοτομία και στην βιωσιμότητα να αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για την επιτυχία.

Το 2024 προσφέρει δυνατές ευκαιρίες για τους επιχειρηματίες που είναι έτοιμοι να προσαρμοστούν και να καινοτομήσουν με στρατηγική προσέγγιση και αισιοδοξία, και μπορεί να αποδειχθεί, όντως, μια επιτυχημένη χρονιά.