Ερευνες Franchise

Franchising, ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ FRANCHISE

Το Franchising συνεχίζει να αποτελεί τον καταλύτη για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, μέσω των επιχειρηματικών συστημάτων που διαθέτουν ισχυρά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και διαφοροποιητικά χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με τη νέα έρευνα που διενέργησε το ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ FRANCHISE, το 2017 ξεκίνησαν τη λειτουργία τους 1150 νέα καταστήματα Franchise, με την συντριπτική πλειοψηφία των νέων επιχειρηματιών να εντάσσονται σε μια αλυσίδα Franchise αποβλέποντας σε μια ασφαλή και αποδοτική «θέση εργασίας». Παράλληλα, συνυπολογίζοντας τις μεταπωλήσεις καταστημάτων Franchise, οι νέες συμβάσεις Franchise για το 2017 υπολογίζονται σε 1500.

Franchising.GR

Στο πλαίσιο των συνθηκών της νέας εποχής που διανύουμε, με κύρια χαρακτηριστικά τις ταχείς μεταβολές και τις συνεχείς αναταράξεις, το Franchising αναδεικνύεται καταλύτης για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, μέσω των επιχειρηματικών συστημάτων που διαθέτουν ισχυρά νεωτεριστικά και καινοτόμα χαρακτηριστικά.

Οι ειδικές έρευνες και μελέτες που διενεργεί το ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ FRANCHISE, ο μόνιμος μηχανισμός παρακολούθησης και ανάλυσης του franchising στην Ελλάδα, υπό την αιγίδα του FRANCHISE BUSINESS, με τη συνδρομή του Franchise.GR, έχουν ως στόχο την έγκυρη ενημέρωση και ανάλυση, με έμφαση στις αναμενόμενες προεκτάσεις και επιπτώσεις, οι οποίες και προσδιορίζουν τις τάσεις στην αγορά.

Σύμφωνα με τη νέα τριμηνιαία έκθεση από το ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ FRANCHISE, η οποία ανασκοπεί το πρώτο ενιάμηνο του 2014, παρατηρείται σημαντική αύξηση της επιχειρηματικότητας στον κλάδο του franchising, τόσο ως διέξοδο στην κρίση, αλλά κυρίως ως αξιοποίηση των ευκαιριών που πηγάζουν μέσα από αυτή.

Franchising.GR

Tο Franchising συνεχίζει και στο 2ο εξάμηνο του 2016 να αποτελεί τον καταλύτη για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, μέσω των επιχειρηματικών συστημάτων που διαθέτουν ισχυρά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και διαφοροποιητικά χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με τη νέα έρευνα που διενέργησε το ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ FRANCHISE, το 1ο εξάμηνο του 2016 ξεκίνησαν τη λειτουργία τους περισσότερα από 150 νέα καταστήματα franchise, με την συντριπτική πλειοψηφία των νέων επιχειρηματιών να εντάσσονται σε μια αλυσίδα franchise αποβλέποντας σε μια ασφαλή και αποδοτική «θέση εργασίας».

Franchising.GR

Το Franchising αναδεικνύεται καταλύτης για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, μέσω concepts που διαθέτουν ισχυρά νεωτεριστικά και καινοτόμα χαρακτηριστικά, σύμφωνα με την τριμηνιαία έρευνα που εκπόνησε το ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ FRANCHISE, ο μόνιμος μηχανισμός παρακολούθησης και ανάλυσης του franchising στην Ελλάδα, υπό την αιγίδα του FRANCHISE BUSINESS, με τη συνδρομή του Franchise.GR.

review us on google